Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

120 anställda har lämnat Chalmers – men lika mycket jobb ska göras

Förhandlingarna om Chalmers ekonomiska problem har nu slutförts. Resultatet är att ett större antal medarbetare har lämnat universitetet. Lärosätet ska nu göra lika mycket med färre anställda.

18 mars, 2021
Per-Olof Eliasson
Efter förhandlingar har tolv forskare och lärare sagts upp vid Chalmers, liksom 22 inom stödverksamheten. Därutöver har totalt har 86 medarbetare tagit erbjudanden om tidigt avslut. Foto: Jan-Olof Yxell

För drygt ett år sedan aviserade Chalmers tekniska högskola att man tvingas spara 250 miljoner kronor genom att 180 anställda måste bort, vilket Universitetsläraren skrev om i september. Anledningen var gamla åtaganden för pensioner som blivit allt dyrare.

Efter långdragna förhandlingar med facken och en process som pågått hela året blev resultatet att tolv forskare och lärare sades upp liksom 22 inom stödverksamheten. Totalt har 86 medarbetare tagit erbjudanden om tidigt avslut. Av dem tillhör 54 stödverksamheten och övriga tillhör kategorin forskare och lärare. Totalt har 120 personer slutat. Utöver det har anställningsstopp och naturlig rörlighet gjort att Chalmers kunnat nå sina sparmål.

Peter Hellqvist

– Det är ju inte lätt för dem som blir av med jobbet, i många fall blir det en kris. Men åtgärderna är inte alls i den magnituden som aviserades från början. Anledningen till att det gått ner från 180 som måste sluta beror på att man kunnat prioritera i verksamheten, samt att det varit naturlig avgång och erbjudande om tidigt avslut under det år processen har tagit, säger Peter Hellqvist, vice ordförande för Saco-S vid Chalmers.

Försöka göra saker ”good enough”
Han påpekar att eftersom det är ett betydande antal som slutat på lärosätet krävs andra sätt att arbeta för att inte kvaliteten på verksamheten ska försämras.
– Både arbetsgivare och vi fackliga är överens om att det krävs en kulturförändring för hur man arbetar. Det handlar om att försöka göra saker good enough, tillräckligt bra, men inte för genomarbetat. Vi är ju en akademi som präglas av att göra ut detaljer ända till slutändan. Man måste följa alla lagkrav och bestämmelser – göra det man åtagit sig men inte överarbeta, exempelvis vid uppföljningar.

Förändringen handlar också om att det ska bli mer strukturerat vilka uppgifter som stödverksamheten ska utföra.
– Där man varit van vid att få praktisk hjälp av någon tittar man nu på digitaliserade lösningar.

Peter Hellqvist säger att omställningsperioden kommer att vara tuff för många.
– Vi kommer att vara färre som ska göra jobbet så man är tvungen att lära sig jobba på andra sätt. Det blir en period där många medarbetare kanske får nya arbetsuppgifter eller där man förlorat kollegor som slutat. De här åren framåt är det därför väldigt viktigt att vi jobbar med arbetsmiljön och hur medarbetarna mår.

”Relativt få uppsägningar”
Både fack och arbetsgivare räknar med att man är i hamn med de gjorda besparingarna.

Lisskulla Lindström

– Jag tycker vi ska vara nöjda med att det blev så relativt få uppsägningar i slutändan, säger Chalmers hr-chef Lisskulla Lindström.

Efter telefonintervjun lägger Peter Hellqvist till per mejl:
”Ett viktigt perspektiv är att Chalmers klarar sig bra och att det inte är en kris för verksamheten. Chalmers utbildningar står sig mycket starkt med många sökande studenter, våra forskare är mycket framgångsrika i sin forskning och i att attrahera forskningsanslag och att samverka med samhälle och näringsliv. Det handlar ju om en finansiell problematik där pensionsskulden är den stora boven ”.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023