Plattform ska underlätta för medborgarforskning

Hallå där, Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och projektledare för nya portalen medborgarforskning.se.
Dick Kasperowski

Vad är syftet med medborgarforskning.se?
– Det ska vara en portal både för människor som vill delta i medborgarforskning och för forskare som driver sådana projekt. Det ska bli lättare att navigera i landskapet för medborgarforskning i Sverige.

Hur ska portalen fungera?
– Vi kommer att ha alla svenska projekt i en databas där allmänheten kan söka efter vad man är intresserad av att delta i. Det kommer också att finnas resurser för forskare som databaser över publikationer som vilar på samarbete mellan medborgare och forskare. Forskarna ska också kunna söka på frågor som datakvalitet, etik, teknik, kommunikation och design av projekt.

Hur långt har ni kommit i arbetet?
– Plattformen är designad och kodad och ett antal forskare ska nu bedöma funktionaliteten och ge synpunkter. Vi räknar med att portalen ska vara klar och ute på nätet i mars. Den ska också presenteras i samband med Forum för forskningskommunikation senare i vår.

Vad händer när sajten är lanserad?
– Projektet har finansiering till årsskiftet, sedan ska det drivas vidare som en nationell resurs under Göteborgs universitet, av Christopher Kullenberg och mig. Vi kommer att söka medel för forskning på svensk medborgarforskning. Portalen kommer också att innehålla bloggar, nyhetsbrev och webbinarier med internationella forskare.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Samverkan