Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Det bör tydliggöras vad högskoleprovet ska mäta”

Hallå där Marcus Strömbäck Hjärne, nydisputerad i beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet, som forskat på hur rättvist högskoleprovet är som urvalsinstrument för högskolan.

10 februari, 2021
Kajsa Skarsgård
Marcus Strömbäck Hjärne

Vilka grupper har du tittat på?
– Dels dyslektiker som erbjuds extra skrivtid vilket skulle kunna ge dem fördelar, dels personer som har en eller två utländska föräldrar, en grupp som enligt min tes kan missgynnas av provets stora svenskspråkiga komponent.

Stämde det?
– Jag trodde att högskoleprovet skulle underskatta förmågan att klara högskolestudier bland studenter med invandrarbakgrund, men det var tvärtom. Resultatet stärker högskoleprovets giltighet som urvalsinstrument. Men den enda hypotesen jag har till varför de klarar högskolan sämre än motsvarande studenter med svenska föräldrar är att de första missgynnas inom den högre utbildningen.

Gynnades dyslektiker av den extra provtiden?
– Jag kunde visa att anpassningen för dyslektiker gör att de presterar bättre och i nivå med den övriga populationen, men det är oklart om den extra tiden ger orättvisa fördelar. Jag kunde också visa att högskoleprovet är tidspressat.

Är det ett problem?
– Ja, om högskoleprovet inte avser mäta förmåga att klara tidspress, och det står inte uttalat någonstans.

Hur kan högskoleprovet förbättras?
– Det bör tydliggöras vad provet avser mäta. Man borde också testa andra typer av anpassningar och prova att dra ner på antalet uppgifter så att det blir mindre tidspressat.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023