Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Lärosätenas marknadsföring tar tid och resurser”

Hallå där Hogne Sataøen, lektor i medie- och kommunikations­vetenskap vid Örebro universitet, som leder ett nytt forsknings­projekt om driv­krafterna bakom läro­sätenas strategiska kommunikation.

9 februari, 2021
Kajsa Skarsgård
Hogne Sataøen

Varför är detta viktigt?
– Idén om att universitet och högskolor ska kommunicera på bestämda sätt och marknadsföra sig själva tar tid och resurser, samtidigt är det en lite speciell sektor att bedriva strategisk kommunikation i. Vi vill kasta ljus på detta genom att studera kommunikationsstrategierna som lärosäten i Sverige, Norge och Danmark har haft de senaste 20 åren.

Hamnar satsningarna på kommunikation i konflikt med andra värden i akademin?
– Det är det vi har som en hypotes, att fokus på den här typen av aktivitet i alla fall kan stå i kontrast till andra ideal som har varit viktiga i det europeiska universitetssystemet, såsom utveckling av humankapital och bildning. När vi blir mer upptagna av att synas kan det pressa undan andra dimensioner av universitetet. Det finns ett motstånd mot detta inom sektorn, både implicit och explicit.

Vad finns det för fördelar med kommunikationen?
– Universitet är avhängiga sin legitimitet ute i samhället och behöver visa vad de gör och står för.

Vad är din bild av ditt eget lärosätes kommunikation?
– Det är ett nytt universitet, som har haft ett särskilt behov att göra sig synligt och har haft ett väldigt fokus på rankningar. Men i detta kanske det inte skiljer ut sig i någon hög grad bland nyare universitet.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023