Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Ett nytt ’predok’-system för doktorander behövs”

Mohit Daga, tidigare vice ordförande för doktorand­sektionen vid KTH, vill ha ett system för tjänstledighet för doktorander så att de kan bredda sin kompetens och sitt nätverk.

8 februari, 2021
Kajsa Skarsgård
Mohit Daga

Idén fick Mohit Daga, doktorand i datalogi, när han såg en annan forskares cv. Hon hade under doktorandtiden gjort en ”predok” på IBM. I Mohit Dagas hemland Indien är det också vanligt att doktorander gör avstickare från sin forskarutbildning för kortare uppdrag vid företag eller universitet utomlands.
I Sverige är hans erfarenhet däremot att doktoranden oftast bara jobbar i sitt avhandlingsprojekt i flera år, med konsekvensen att hen blir mer isolerad och är mindre förberedd för en karriär efter disputationen. För utländska doktorander minskar det också möjligheten att hitta fortsatt jobb i Sverige sedan.

Mohit Daga tror att predokperioder på två–sex månader är lämpligt, med ett möjligt maxtak på totalt ett år under doktorandtiden.
Predok­perioder förekommer i praktiken redan på sina håll, men ett mer etablerat system skulle underlätta för alla parter, menar Mohit Daga.
– Åtagandet är kort och därför inte en riskfylld satsning för ett företag, säger Mohit Daga för att peka på vad han menar är en vinn-vinnsituation.

En predok skulle också kunna göras vid ett annat lärosäte, i eller utanför Sverige. Mohit Daga framhåller att även doktorandens handledare skulle gynnas av att hen återkommer med ny kompetens och nya kontakter efter en predok.

Kan dra ut på tiden
SULF:s chefsförhandlare Robert Andersson ser inga problem med predok-konceptet, så länge det är frivilligt, doktoranden inte förlorar tid i sin forskarutbildning och -anställning, samt har bra lönevillkor. Han nämner också att lokala omställningsmedel skulle kunna användas för eventuella kostnader i samband med en predok.

KTH:s vicerektor för utbildning, Leif Kari, menar däremot att det varken är bra för individen eller Sverige om doktorandutbildningen drar ut på tiden. Ofta är doktoranden också kopplad till ett projekt med deadlines, vilket kan försvåra.
– Ett bättre sätt är att arbeta strukturerat med nätverksbyggande mot näringsliv, myndigheter och andra universitet för doktoranden under forskarutbildningen. Här har handledaren ett stort ansvar, skriver Leif Kari i ett mejl.

Kajsa Skarsgård

FAKTA. Hur ser det ut hos dig?

Har ditt lärosäte ett bra system för predoks? Mejla universitetslararen@sulf.se

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023