Europa behöver samarbeta för en omdaning av högre utbildning

Det offentliga samrådet blir viktigt inför EU:s nya högskoleagenda.

21 januari, 2021
EU-kommissionär Mariya Gabriel

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

I hela Europa går fler än 5 000 högskolor och universitet i bräschen för att förbättra vår värld – oberoende av om det rör sig om uppmärksammade framgångshistorier, såsom till exempel spetsforskning om covid-19, eller mer personliga framgångshistorier.

Högre utbildning förändrar liv, men den måste även själv förändras för att fortsätta bidra till att skapa en bättre framtid för Europa.

För att inleda denna omdaning lanserade jag ett samråd om agendan för högskole- och universitetsutbildning vid det europeiska toppmötet om utbildning den 10 december. Samrådet kommer att ske via både ett offentligt samråd på nätet, som lanseras inom de närmaste månaderna, och flera riktade samråd med den akademiska världen och forskarsamhället.
De studerande kommer att vara fullt delaktiga i denna process. År 2020 var inte ett vanligt år för varken studerande eller högskolor och universitet; de har inte haft något annat val än att förändra sig. Inverkan av coronakrisen innebar, nästan över en natt, att universiteten och högskolorna i hela Europa var tvungna att övergå till distansundervisning. Det var med stor beslutsamhet som detta genomfördes av alla berörda parter.

Krisen exponerade ojämlikheter i vårt samhälle – framför allt en digital klyfta. Mindre gynnade studerande fick inte det stöd de behövde, samtidigt som personer som var ekonomiskt beroende av att jobba vid sidan av studierna förlorade de jobb som möjliggjorde deras studier.
De som skulle undervisa kämpade också, nämligen med att tillhandahålla distansundervisning utan lämplig förberedelse eller utbildning. Många universitet och högskolor hade inte tillräcklig infrastruktur eller kapacitet i början av krisen för att övergå till distansundervisning.

Förändringen av universiteten och högskolorna påskyndades verkligen av coronapandemin och måste nu fortsätta i jämn takt. Denna sektor behöver locka och stödja studerande med mer varierad bakgrund. Den måste tillhandahålla en mer flexibel undervisning med de studerande i fokus, och detta omfattar även distansundervisning på nätet. Sektorn måste bedriva problemorienterad och tvärvetenskaplig undervisning för att fokusera på de utmaningar som världen står inför. Dessutom behövs mer internationellt samarbete och konkurrenskraft, vilket i sin tur leder till ökad rörlighet.

Även forskning och innovation vid universitet och högskolor kommer att omdanas. Forskning ska göras mer attraktiv och garantera lika möjligheter. Dessutom ska samarbetet med andra sektorer i närområdet och kunskapsöverföringen stärkas.

För att påskynda förändringen av universitet och högskolor slår Europa sina kloka huvuden ihop. I höstas antog EU-kommissionen flera förslag, där kunskap står i centrum. Genom att uppnå målet med ett europeiskt område för utbildning senast 2025 kommer vi att garantera högkvalitativ och inkluderande utbildning för alla, samtidigt som vi arbetar för en framgångsrik övergång till en grön och digital ekonomi. Handlingsplanen för digital utbildning kommer att stödja teknikanvändningen inom utbildningssektorn och utvecklingen av digitala färdigheter. Det europeiska området för utbildning kommer att göra det möjligt för Europa att uppnå sina ambitiösa forsknings- och innovationsmål genom gränsöverskridande samarbeten.

I år kommer vi att samarbeta med universitet och högskolor samt forskarsamhället för att tillsammans skapa en agenda för högskole- och universitetsutbildningen. Målet är att stärka universiteten och högskolorna så att de kan hantera framtida utmaningar och möjligheter, samtidigt som denna sektors mångfald respekteras fullt ut. Utifrån de samråd som hittills har genomförts planerar vi en agenda som fokuserar på inkludering och spetskompetens, digital och grön omvandling, samarbete, innovation och internationell konkurrenskraft.

Vid utarbetandet av agendan kommer vi att utgå från de 41 så kallade Europauniversiteten, bestående av fler än 280 lärosäten, som får utbildnings- och forskningsmedel från EU. De revolutionerar området för högre utbildning och forskning.

Det offentliga samrådet om agendan för högskole- och universitetsutbildning kommer att vara öppet för alla. Jag har beskrivit några av de ändringar som vi anser att kommer att krävas, men jag uppmanar alla som har ett intresse att lämna sina synpunkter om hur sektorns framtid bör utformas. Jag ser fram emot att diskutera vidare med människor i hela Europa, medan vi omdanar den högre utbildningen.

Mariya Gabriel,
EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor

EU-kommissionär Mariya Gabriel

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023