Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Digital tentamen är
årets högskoleord

Pandemin har gjort avtryck i den svensk-engelska ordbok som Universitets- och högskolerådet, UHR, uppdaterar varje år. Där klargörs nu också den viktiga skillnaden mellan det svenska och det engelska ordet examination.

30 december, 2020
Kajsa Skarsgård

I år har UHR i sin ordbok tagit sig an ett kluster av ord relaterade till bedömningen av studenters kunskap. Digital tentamen saknades helt i ordboken tidigare, men med anledning av dess ökade relevans under pandemin har den engelska översättningen nu fastslagits till e-examination.

Jari Rusanen
Jari Rusanen

– Det var mycket diskussioner i referensgruppen, det är alltid svårt med nya ord som inte har satt sig ordentligt. Vi har utgått från det ord som engelsktalande lärosäten använder, men räknar med att vi kan få uppdatera det igen om några år, säger Jari Rusanen som ansvarar för ordboken vid UHR.

Nya poster i ordboken är också distanstentamen (remote examination) och tentamen på annan ort (moderated off-campus examination).

Skillnad på svenskans och engelskans examination
Ett flertal termer i ordboken har också reviderats ­– och visar att det gäller att hålla tungan rätt i mun. Tentamen, prov och examination är nämligen olika saker, slår ordboken fast, och när orden ska översättas korrekt till engelska uppstår ytterligare en risk för missförstånd.

Enligt ordboken är prov en ”formell prövning av inhämtade kunskaper på något avgränsat område”, och heter test på engelska. Tentamen är ett slags prov inom högskoleutbildningen (traditionellt sett skriftligt men inte alltid), och alla prov räknas inte som tentamina. Examination är den rätta engelska översättningen.
Examination, på svenska, är däremot en ”process som innebär att en examinator sätter ett betyg utifrån den eller de examinationsformer för bedömning av studenternas prestationer som anges i kursplanen”, och översätts till summative assessment på engelska.

Under arbetet med ordboken framkom att det engelska ordet examination på en del lärosäten felaktigt översattes med det svenska ordet examination. Att utgå från att ord som låter lika på båda språken betyder samma sak, är ett vanligt misstag, menar Jari Rusanen. Det stödjer också behovet av ordboken, vars syfte är att skapa en mer enhetlig användning av högskoleorden på svenska och korrekta översättningar till engelska.

Fokus på studenter
Internationaliseringsutredningen från 2018 ansåg att studentrelaterade ord borde inkluderas mer i UHR:s svensk-engelska ordbok, och därför har UHR även sett över detta i år. Sveriges förenade studentkårer har också bjudits in permanent till ordbokens referensgrupp.
Framför allt har gamla posters översättningar uppdaterats och förklarats närmare: studentkår – students’ union, studentnation – student social club, studentinflytande – student influence.
Relaterat till studenterna har också avstängning (suspension) och avskiljande från utbildning (expulsion from studies) fått klargöranden i ordboken, frågor som de senaste åren har debatterats och som nu utreds på uppdrag av regeringen.

Nästa års bubblare
De ord som kvalar in i UHR:s årliga uppdatering av ordboken kan komma från olika håll, till exempel från diskussioner i referensgruppen, tips från användare eller statistik från ordbokens sökmotor.
Orden som flest personer sökte på i ordboken 2019 utan att få någon träff var högskolepedagogik och undergraduate. Om ett år får vi se om UHR, tillsammans med referensgruppens representanter från lärosätena, språkexperterna och översättarna, har lyckats definiera vad dessa saker betyder och heter på respektive språk.

Kajsa Skarsgård

Fler nya termer i ordboken

  • deltentamen – examination
  • tentamensdel – section of an examination
  • tentamenstillfälle – examination session
  • uppsamlingstentamen – catch-up examination
  • rest – not completed course component
  • nationellt resultatintyg – national official transcript of records
  • intyg över förväntat deltagande – certificate of anticipated participation
  • halvtidsstudier – half-time study
  • avveckla utbildning – discontinue a course or a study programme
  • poänggivande – credit-bearing

Läs mer i UHR:s svensk–engelska ordbok.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023