Ännu en coronastudie anmäld till åtal av ÖNEP

Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP, har funnit att en forskningsstudie om långtidsbehandling av covid-19 saknade etiktillstånd och har därför anmält den till åtal.

Det var Vetenskapens värld på SVT som i slutet av oktober rapporterade att läkaren och forskaren i fråga hade samlat in biologiska prover från försökspersoner sedan i somras utan att ha etiktillstånd.
När ÖNEP då inledde ett tillsynsärende gällande brott mot etikprövningslagen tillbakavisade forskaren dessa uppgifter. Forskaren medger att provtagningsmaterial skickats ut, men menar att om biologiskt material inkommit så har det bara varit inom ramen för hälso- och sjukvården och inte inom forskningsprojektet.

ÖNEP finner däremot att genom att ha rekryterat försökspersoner och skickat ut så kallade studiekit till dessa har den anklagade påbörjat två forskningsprojekt utan etiktillstånd. Nämnden menar också att det ”föreligger skälig misstanke” om att forskaren bedrivit forskning utan detta tillstånd och ÖNEP är därför skyldigt att anmäla ärendet till åtal.
Efter avslöjandet i Vetenskapens värld sökte och fick forskaren ett etiktillstånd godkänt, men det var först den 3 november i år.

Hoppas forskarsamhället skärper till sig
I juni åtalsanmälde ÖNEP, som sedan årsskiftet har tillsynsansvar för etikprövningslagen, en i media vida omskriven covid-19-studie för att även den saknade etiktillstånd. Där pågår nu en förundersökning.
– Vi tycker inte att det är kul att åtalsanmäla, men är skyldiga att göra det. Förhoppningsvis leder det också till att forskarsamhället skärper till sig, säger ÖNEP:s kanslichef Jörgen Svidén.


Kategorier: Artiklar, Etik, Forskning