Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Apotekarstudenten Majd blev forskare för en dag

Hur är det att vara doktorand? Vad krävs och vart kan det leda? Frågorna var många när studenten Majd Tabbara följde doktoranden Mikael Boberg under en dag.

16 december, 2020
Anna Rehnberg
Anna Rehnberg
Som barn drömde både Majd Tabbara och Mikael Boberg om att bli pilot som vuxen. Nu får de pröva sina vingar inom forskningen i stället. Det kan bära långt.

Mikael Boberg ser på när apotekarstudenten Majd Tabbara flyttar centrifugerad plasma till nya provrör inför indunstningen. Han förklarar:
– Genom att ta bort proteinet i blodet kan vi mäta hur väl läkemedlet tagits upp i blodet.

– Kunde du allt om den kemiska processen och protokollen när du började doktorera? undrar Majd Tabbara.
– Absolut inte, blir det ärliga svaret.

När föreningen Studenter i forskning, SiF, efterlyste doktorander till projektet ”Forskare för en dag” nappade Mikael Boberg, apotekare och doktorand vid enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism vid Sahlgrenska akademin.
– Det är en ynnest att få träffa entusiastiska och intresserade studenter som Majd, presentera mitt område och inspirera till forskning, säger han.

Vill doktorera i framtiden
Majd Tabbara går sjunde terminen på apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet men den här dagen får han inblick i Mikael Bobergs doktorandvardag. Mikael berättar om sin forskning på läkemedlet flornitin som ges intravenöst mot afrikansk sömnsjuka i länder söder om Sahara. Han studerar om medicinen är lika effektiv om den i stället ges oralt.

Majd Tabbara får prova att labba men har även fått träffa Mikael Bobergs doktorandkollegor.
– Jag vill doktorera i framtiden och i dag har jag fått konkreta svar på mina frågor om hur det är och vilka vägar man kan ta. Jag har också tänkt om när det gäller mitt examensarbete. Nu vet jag att jag vill välja något inom farmakokinetik eller galenisk farmaci. Jag har förstått vilka möjligheter det finns, säger han och tillägger att han gärna hade träffat Mikaels handledare professor Michael Ashton också.

– Professor för en dag, föreslår Mikael Boberg.
– Ja, varför inte?

I höst har nio doktorander och 15 studenter deltagit i ”Forskare för en dag” som pågår från oktober till och med december.

Liknande dagar ägde rum 2008–2010 och 2015 på initiativ av utbildningskommittén för farmaci. Kommittén står fortsatt för finansieringen, men från och med i år håller SiF, i projektet. Doktoranderna får 1 000 kronor i stipendium för sin insats.
– Förhoppningen är dock att vi ska kunna erbjuda detta till alla som går utbildningar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, säger Amy Havenäng, projektledare på SiF.

Anna Rehnberg
Anna Rehnberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023