Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Skapa förutsättningar för ett bra prefektskap

Projektet ”Prefektrollen” vid Uppsala universitet har identifierat problem och lösningar för ett hållbart och gott prefektledarskap – och det involverar alla på ett lärosäte.

15 december, 2020
Kajsa Skarsgård

Prefektens utmaningar är kända och beskrivs ungefär på samma sätt av prefekter i Sverige och i andra länder, men förslag på lösningar har lyst med sin frånvaro. Det menar Staffan Svärd, dekan och tidigare prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, som är en av ledarna för projektet Prefektrollen vid Uppsala universitet.

Staffan Svärd

I december presenterar projektet sin rapport med förslag på åtgärder.
– Prefekten har många ansvarområden och komplexa problem kräver komplexa lösningar. Att bara göra en eller två saker kommer inte att lösa problemen, säger Staffan Svärd som menar att projektets slutsatser också är relevanta för de andra läro­sätena i Sverige.

Det största problemet som prefekterna inom projektet har identifierat är komplicerade personärenden som slukar tid och energi och där prefekten ofta känner sig utlämnad i hanteringen av dem. Projektet föreslår en tydligare struktur för hur personärenden ska hanteras, vem som har ansvar för vad och vilket stöd som finns i processen, liksom utbildning av lokal och central HR-personal så att de kan ge bättre stöd.

Projektets andra förslag är att införa lokala arbetsordningar på varje institution så att det blir tydligare hur ansvarsfördelning och arbetsprocesser ser ut.
– Avsaknaden av detta har skapat osäkerhet och stress på institutionerna, särskilt när de byter prefekt, säger Staffan Svärd.
Projektet vill också införa ett nytt introduktionsprogram för blivande prefekter, som de ska börja med redan ett år till ett halvår innan de tillträder sin post.
– Våra institutioner kan ha 400 personer och en omsättning på 300 miljoner. Det är som ett större företag som man ska leda och då krävs faktiskt bättre introduktion.

Tydligare meritering
Rekryteringen av prefekter behöver också bli bättre, anser projektgruppen, både för att det har blivit svårare att få personer att vilja ta uppdraget och för att ett gott prefektskap kräver ledarskapsförmågor som behöver vara vägledande i tillsättningen. Att vara prefekt måste också tydligare meriteras.
Vid Uppsala universitet får prefekter en schablonmässig ersättning, men projektgruppen vill att det ska vara möjligt att anpassa villkor och ersättningar. Detta så att en prefekt till exempel ska kunna anställa någon som hjälper till att leda ens forskargrupp.
– Det är orimligt att bra forskare inte ska kunna bli prefekter.

Allt större klyfta
Slutligen menar projektgruppen att det krävs en kulturförändring på hela universitetet.
– Det har blivit en allt större klyfta mellan det centrala stödet och verksamheten ute på institutionerna, vi behöver dra mer åt samma håll, säger Staffan Svärd.

Det som han själv tyckte var roligast med att vara prefekt var att försöka skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt så att alla på institutionen kan prestera optimalt. Men han understryker att alla medarbetare har ett ansvar för arbetsmiljön.

Medarbetarna behöver också ha en förståelse för vad som är kärnverksamheten som de kollegialt ska besluta om, och vad som är den lagstadgade stödverksamheten som prefekten ansvarar för.
– Om alla jobbar kollegialt under­lättar det för prefekten.

Kajsa Skarsgård

Tre vägar till en
bättre institution

 

  1. Alla medarbetare måste bidra till en god arbetsmiljö.
  2. Prefekten behöver hitta och ta den hjälp som finns.
  3. Lärosätesledningarna måste se komplexiteten i prefektens roll och utmaningar för att skapa komplexa lösningar.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023