Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hon studerar människors extraordinära upplevelser

Hallå där Sara Duppils, religionspsykolog vid Högskolan i Gävle som doktorerar vid Åbo Akademi med en avhandling om nutida spiritism och extraordinära upplevelser.

15 december, 2020
Per-Olof Eliasson

Vad forskar du om?
– Något jag kallar för samtida spiritism, eller samtida spiritistiska föreställningar och upplevelser i Sverige. Det är föreställningar om och upplevelser av andar, och uppfattningen att någonting hos människan kan överleva döden.

Hur har du gått till väga?
– Jag har använt mig av internetforum där människor diskuterar det här och gjort ett 30-tal djupintervjuer samt studerat media och populärkultur.

Hur yttrar sig de föreställningarna?
– Det mest centrala är att ha egna extraordinära upplevelser, det kan vara en känsla av att man inte är ensam eller att man tycker sig höra något ljud och liknande. De föreställningarna är så otroligt stigmatiserade, så människor har inte pratat om dem tidigare. Men i och med digitaliseringen och att det letat sig in i populärkulturen har det här kommit upp till ytan.

Finns det någon organisation kring de här upplevelserna?
– Nej egentligen inte, och det är nog det som lockar också, människor vill många gånger inte bli kopplade till institutionella religioner. Man vill uppleva själv och vill själv bilda sig en uppfattning.

Varför forskar du om det här?
– Jag hade upplevelser när jag var liten, som jag fascinerades väldigt mycket av och ville veta mer och upptäckte att det inte fanns så mycket att läsa om det.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023