Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Pandemin ger skjuts åt sjuksköterskeutbildningen

På Röda Korsets högskola märks det ökade intresset för sjuksköterskeyrket både i sök­trycket och i studenternas engagemang.

14 december, 2020
Kajsa Skarsgård
Studenter från Röda Korsets högskola utbildas här i lärosätets kliniska träningscentrum. I november gick dock högskolan främst över till distansutbildning igen.

I november ställde Röda Korsets högskola om till främst distansundervisning igen, men höstens förstaårsstudenter hann i alla fall göra sig bekanta med campus i Flemingsberg utanför Stockholm.
–  Det känns som att det har funnits ett väldigt engagemang bland studenterna. Jag tror att pandemin har tydliggjort att sjuksköterskans jobb är spännande och roligt och att man kan göra skillnad. Sjuksköterskans självständighet har kanske också blivit mer tydlig, säger lektorn och studierektorn Inger Wallin Lundell.

Ökade med 30 procent
Mellan höstterminen 2019 och 2020 ökade antalet sök­ande till sjuksköterskeprogram­­met nationellt med 30 procent, till 22 171 sökande. Från vårterminen 2020 till 2021 ökade antalet sökande med 28 procent. Antalet sökande till Röda Korsets program på 115 platser ökade med 41 procent mellan höstterminerna, och 39 procent mellan vårterminerna.

Regeringen har satsat på 2 600 extra helårsplatser inom bristyrkesutbildningar i år, däribland sjuksköterske­utbildningen, och 5 200 år 2021. Nationellt sett minskade antalet antagna till utbildningar mot sjuksköterskeexamina ändå med en procent mellan höstterminen 2019 och 2020, men då är inte specialistutbildningarna medräknade.

Fördubbling på specialistutbildningarna
De 54 extra helårsplatser som Röda Korsets högskola fick använde lärosätet till en fördubbling av antalet studenter på specialistutbildningarna inom infektion, intensivvård och psykiatri.
Inger Wallin Lundell vet inte vad minskningen i den nationella antagningsstatistiken beror på, men säger att en sedan länge känd flaskhals i försöken att skala upp sjuksköterskeprogrammen är regionernas möjlighet att erbjuda den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Det är också den som har varit svårast att upprätthålla under pandemin.

Stressig VFU under våren
I våras kunde Region Stockholm under en period inte erbjuda någon VFU till studenter i termin tre, vilket högskolan då fick lösa genom att ge dem teoriundervisning från andra delar av programmet så länge.
– De som kunde göra sin VFU var glada för det, men upplevde också att den hade varit lite stressig. Det saknades ibland skyddsutrustning och handledarna var ofta stressade. Men enligt utvärderingen vi har gjort tyckte våra studenter att omställningen till digital undervisning gick smidigt.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023