Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ingen allmän förlängning att vänta för doktorander

Coronarestriktionerna kan vara ett skäl för förlängning av doktorandernas utbildning. Men SUHF stöder inte en generell förlängning. – Lärosätena har alldeles för lite fokus på att förbättra doktorandutbildningen under pandemin, säger Pil Maria Saugmann, ordförande för SFS doktorandkommitté.

10 december, 2020
Per-Olof Eliasson
Doktorandtiden är begränsad och den har fortsatt att gå även under coronapandemin. ”Om du exempelvis skulle ha genomfört en studie i mars och du inte kunde göra den är du redan åtta månader försenad, säger Erik Bergenholtz, ordförande för SULF:s doktorandförening.
Erik Bergenholtz

Erik Bergenholtz, ordförande för SULF:s doktorandförening och doktorand inom datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola, påpekar att doktorander är särskilt utsatta.
– Vi påverkas på samma sätt som alla andra anställda genom att vi helst ska jobba hemifrån med färre sociala kontakter och sämre arbetsmiljö som följd, säger han.

Men det specifika för doktorander är att de bara har fyra år på sig att disputera, och pandemin tär på forskningstiden. Det är dels konkreta förseningar som när man inte kan göra studier i fält, ha patientstudier, eller utföra intervjuer som inte går att göra över zoom.
– Om du exempelvis skulle ha genomfört en studie i mars och du inte kunde göra den är du redan åtta månader försenad, säger Erik Bergenholtz.

Kan förlängas enligt Arbetsgivarverket
Enligt högskoleförordningen kan doktoranders anställning förlängas om det finns särskilda skäl, som kan vara sjukdom, militärtjänst, fackliga och studentfackliga förtroendeuppdrag samt föräldraledighet. Nu tillkommer corona som särskilt skäl: ”Arbetsgivarverket bedömer att om en doktorand inte har kunnat utföra de uppgifter som åvilar doktoranden på grund av omständigheter som kan kopplas till covid-19 bör det kunna vara möjligt att förlänga den sammanlagda anställningstiden.” skriver verket på sin hemsida.

Erik Bergenholtz påpekar att utöver konkreta förseningar sinkas forskarstudierna av den allmänna påfrestningen av pandemin.
– Mindre sociala kontakter, mer stress och press vilket gör att man har svårare att koncentrera sig och svårare att arbeta ger också förseningar.

De här faktorerna har gjort att SULF:s doktorandförening och SFS doktorandkommitté i en debattartikel i Universitetsläraren krävt en generell förlängning för alla doktorander.

Ingen allmän förlängning
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, är negativt till en generell förlängning av doktorandperioden, även om organisationen inte tagit något formellt beslut i frågan.
– Vi kommer inte att göra en generell förlängning för alla, för det ser så olika ut vid olika lärosäten och för olika doktorander, säger Sigbritt Karlsson, ordförande i SUHF:s arbetsgivargrupp och rektor för KTH.

Sigbritt Karlsson
Foto: Tobias Ohls

Däremot kommer det att bli möjligt med individuell förlängning, till exempel på grund av att pandemin förhindrat doktoranden att genomföra forskning.
– En individuell bedömning av doktorandens situation måste börja i den enskildes villkor och vad som hänt med just denne. Har man kommit efter? Hur mycket behöver man förlänga? Jag tycker att bedömningen ska vara på institutionsnivå, så att det inte blir handledaren som bestämmer. Bedömningen får inte vara godtycklig utan vila på säker grund.

Kontakten med handledaren viktig
Sigbritt Karlsson påpekar att det finns en tudelad bild av doktorandernas situation.
– Den ena sidan är att många upplever att de är isolerade, sitter mycket hemma och känner mer oro. Det blir svårare med kontakten mellan doktorand och handledare, och om man har experimentell verksamhet så kan det ha blivit svårare. Den andra sidan är att eftersom de flesta universitet och högskolor har forskningsverksamheten igång, så kan man fortsätta med experiment, men planlagt så att inte alla är på plats samtidigt.

– Vi inom SUHF är medvetna om situationen för doktoranderna. En egen reflektion är att under den här tiden är det viktigt att doktoranderna har än mer kontakttid med sin handledare än normalt. Det behövs regelbunden avstämning så att doktoranden upplever sig sedd, säger Sigbritt Karlsson.

”Förödande att input försvunnit”
Pil Maria Saugmann, ordförande för SFS doktorandkommitté och doktorand i fysik vid Stockholms universitet, poängterar att handledaren bara är en av doktorandens kontakter.
– Handledning är långt ifrån den enda formen av input som vi får under vår forskarutbildning. Vi fick ju input från så många olika ställen. Från andra doktorander och från andra forskare, på lunchen, på konferensen, på seminariet. Allt det har ju försvunnit. Det är något som alla forskare missar nu under pandemin, men för doktorander som är i början på karriären är det förödande. Inte minst för att vi är på väg att bygga upp ett kontaktnät som vi senare kommer att ha stor nytta av. Det är därför två månaders förlängning för alla behövs, säger hon.

Pil Maria Saugmann

Pil Maria Saugmann menar att det saknas fokus på vad pandemin har för konsekvenser för doktorandutbildningen, och hur man kan säkerställa att kvaliteten förblir hög.
– Lärosätena jobbar väldigt hårt på att grundutbildningen ska fungera och det är viktigt att de behåller det fokuset. Men vi vill också ha större fokus på hur man gör en bra doktorandutbildning under pandemin, säger hon.

Det här är något som man kan ha nytta av också efter pandemin.
– I små forskningsmiljöer har doktorander även på sikt nytta av att man skapar virtuella forskningsmiljöer, där de får kontakt med fler doktorander och andra forskare. Det vore också bra om vi kunde sätta fokus på de doktorander som mår dåligt och har psykisk ohälsa och hur man kan hjälpa dem, säger Pil Maria Saugmann.

Oro för vad som ska hända
Än så länge har doktorandernas problem på grund av corona i liten utsträckning blivit ärenden för doktorandombuden.
– Det är väldigt få doktorander som haft problem just på grund av corona som har kommit till mig. Det finns en oro för vad som kan hända, men inget som inträffat ännu, säger Ninna Oom, doktorandombud på Medicinska föreningen vid Karolinska institutet.

Ninna Oom

Däremot räknar hon med att det kommer att uppstå diskussioner kring rätten att få förlängning av doktorandtjänsten.
– En uppmaning är därför att när man uppdaterar individuella studieplanen, ISP, ta med hur corona påverkat så man har det dokumenterat. Blir man fördröjd ska man ha rätt till förlängning av tjänst, men därmed inte sagt att man har rätt till förlängning av lön, säger Ninna Oom.

Väntar anstormning av ärenden
Doktorandombudsmannen Ingrid Iliou på Tekniska högskolans studentkår vid KTH säger att det ännu är för tidigt att kunna överblicka doktoranders problem på grund av corona.

Ingrid Iliou

– Enligt ett dokument från KTH ska varje doktorands förlängning behandlas individuellt. Det kommer troligen att vara mycket oklarheter kring vad som gäller för den enskilde doktoranden. Både jag och facket anar att det under våren blir en anstormning av förlängningsärenden. Eftersom en förlängning alltid handlar om pengar vet vi att det kommer att bli förhandlingar kring det, säger Ingrid Illou.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023