”KI litar inte på den akademiska friheten i Hongkong”

Vi accepterar inte inskränkningar som påverkar vår verksamhet

2 december, 2020
Ole Petter Ottersen

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Den 18 november publicerade Universitetsläraren en text av MarieLouise Samuelsson under rubriken ”KI litar på akademiska friheten i Hongkong”. Jag vill gärna ge några kommentarer till den.

För det första, gällande rubriken. Nej, KI litar inte på akademiska friheten i Hongkong. Så har vi aldrig uttryckt oss och det är en både märklig och direkt felaktig slutsats av KI:s ställningstaganden. Vår inställning är att om den akademiska friheten för vår forskning hotas eller kränks i Hongkong kommer det att leda till att vi måste ompröva vår verksamhet vid Ming Wai Lau Centre for for Reparative Medicine (MWLC). Det är något vi uttryckt konsekvent både i till den politiska ledningen i Hongkong och till andra aktörer, inklusive medier. KI litar inte på akademisk frihet varken i Hongkong eller i andra delar av världen. Vi agerar för att säkerställa den, bevakar utvecklingen och kommer att vidta åtgärder om vår forskning hotas.

För det andra. Det är riktigt att KI avsätter pengar för avvecklingskostnader av MWLC, det måste vi göra efter direktiv utfärdade av Riksrevisionen. Denna avsättning kan ses som en garanti för att ha praktiska möjligheter att lämna Hongkong om vi skulle göra bedömningen att så måste ske.. Detsamma gäller för den forskning som bedrivs vid MWLC och som måste hanteras på ett bra sätt vid en eventuell avveckling. KI är naturligtvis mån om att ta ansvar för både verksamhet och anställda i Hongkong.

För det tredje. Samuelsson skriver att KI ”oroas åtminstone inte för den egna verksamhetens del av Hongkongs nya nationella säker­hets­lagar som bland annat gör det straffbart (också för utländska medborgare) att rikta kritik mot regimen i Peking och de styrande i Hongkong, eller att deltagande i demonstrationer jämförs med terrorhandlingar.” Här gör hon en tolkning av vad vi sagt som är både tendentiös och direkt fel. Det är självklart att vi ser med oro på de nya säkerhetslagarna och att vi följer utvecklingen mycket noggrant. Att vi ännu inte sett några tecken på att vår verksamhet vid MWLC drabbats av de nya lagarna utesluter absolut inte att vi är både oroade och bekymrade över dem.

För det fjärde. ”KI-ledningen jämställer därmed MWLC med övriga ’internationella relationer’ trots att filialen är en del av myndigheten KI samt en unik konstruktion, genom att det är första gången ett svenskt lärosäte öppnar filialverksamhet i annat land”, skriver Samuelsson. Ja, i ett sammanhang som handlar om akademisk frihet ställer vi samma krav oavsett affiliering. I andra avseenden kan den formella anknytningen till KI leda till olika praktiska utfall i bedömningar eller beslut, men när det gäller akademisk frihet är våra krav desamma oavsett om det handlar om forskning i en av KI:s institutioner, om en gemensam centrumbildning, forskning i Hongkong eller verksamhet i andra länder eller regioner.

I vår dialog med den politiska ledningen i Hongkong har vi varit tydliga med att vi inte kommer att acceptera inskränkningar eller andra former av repressalier som påverkar våra medarbetare och vår verksamhet på ett negativt sätt. Vi fortsätter att bevaka händelseutvecklingen och vi är djupt oroade över vad som skett de senaste åren. Detta gäller alldeles oavsett att vi ännu inte sett några konkreta tecken på att den akademiska friheten för vår verksamhet har påverkats.

Ole Petter Ottersen
Rektor, Karolinska institutet

Ole Petter Ottersen

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023