Ansvarsfull internationalise­ring behövs för forskning och öppenhet

Ökad medvetenhet i Sverige kring risker i forskningssamarbeten med Kina.

26 november, 2020
Tommy Shih, Sylvia Schwaag Serger

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Tommy Shih

Nyligen släpptes en rapport från Australian Strategic Policy Institute om det kinesiska kommunistpartiets jakt på avancerad vetenskaplig forskning utomlands och där bland annat Sverige omnämndes. Universitetsläraren publicerade den 12 november en lång artikel med utgångspunkt från den rapporten och om de hot som samarbeten med kinesiska partner utgör.

Sylvia Schwaag Serger

Dessa farhågor över systematiska försök som görs från kinesiskt myndighetshåll att locka till sig utländska forskare och forskningsresultat till Kina känner vi väl till. Det har också skrivits om detta vid flera tillfällen de senaste åren, inom akademin och i media.

Flera specifika exempel och antydningar på tveksamma forskningssamarbeten har också kommit fram under de senaste åren. Vissa av dessa är problematiska medan andra får sägas falla under en relativt normal akademisk logik.

Överlag ställer utvecklingen dock högre krav på att lärosäten och forskare tar ett större ansvar då Kina skiljer sig avsevärt från Sverige politiskt och kulturellt, något som vi påpekade i en rapport som vi tog fram på uppdrag av regeringen 2018. Det finns ett verkligt behov att titta närmare just på Kina men även på samarbeten som sker med andra länder som likt Kina har snabbväxande forskningskapacitet och system som skiljer sig stort från Sveriges.

Förändringarna i det globala forskningslandskapet gör internationella samarbeten mer komplexa när det gäller risker och möjligheter men det finns inget snabbt och enkelt sätt att bemöta komplexiteten.
Först och främst krävs ett omfattande informationsarbete för att skapa ökad medvetenhet och handling på alla nivåer inom akademin – från enskilda forskare till ledningsskikt. Detta arbete måste vara baserat på värderingar och principer som har grund i ett demokratiskt, evidensbaserat och icke integritetskränkande förhållningssätt.

Det behövs också ett omfattande engagemang och samarbete mellan olika aktörer, såsom myndigheter och universitet med flera. För att stödja denna process har vi tillsammans med kollegor på svenska lärosäten utvecklat ett antal åtgärdspunkter.

Dessa åtgärder syftar till att skapa ett långsiktigt, hållbart och ökat ansvarstagande vid landets lärosäten. I detta ingår att hantera möjligheter och utmaningar i internationella samarbeten, inklusive de i Kina. Några aktuella exempel på vad som pågår i arbetet med ansvarsfull internationalisering är:

1.      En skrift med vägledning i arbetet med ansvarsfull internationalisering har tagits fram av Lunds universitet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan.

2.      En nationell kurs utvecklas rörande ansvarsfull internationalisering.

3.      Ett utökat informationsarbete och dialog med universitetsledningar i Sverige pågår.

4.      Planering pågår för att strukturera och dela omvärldsanalys mellan universitetet.

5.      Ökad dialog med forskningsfinansiärer pågår både i och utanför Sverige.

Ovan aktiviteter handlar om att öka medvetenheten och stödja arbetet på organisations- och nätverksnivå och ge forskare och ledningar incitament och verktyg för att ta itu med utmaningar kring exempelvis forskningssamarbeten med aktörer i Kina. Aktiviteterna handlar också om att stärka kompetensen på lärosäten så att de blir bättre på att granska och värdera blivande samarbetspartner och aktörer, bättre på att upptäcka risker och göra nödvändiga gränsdragningar.

Parallellt med detta arbete får man inte glömma att forskningen behöver bedrivas i samarbete för att kunna vara till gagn för mänsklighetens nytta. För det senare kommer det inte bara att krävas ett ökat ansvarstagande utan även fortsatt internationell samverkan, öppenhet och nyfikenhet.

Nyckelfrågan är således hur vi fortsätter ha ett öppet, akademiskt klimat samtidigt som forskare och organisationer tar ett ökat ansvar för sina samarbeten. Detta är ingen lätt ekvation att lösa, men arbetet är pågående och kommer att fortsätta kontinuerligt. Vi har förhoppningar om att den globala forskningsgemenskapen kan fortsätta hitta och utveckla meningsfulla samarbetsmöjligheter och former för att nå lösningar på globala utmaningar.

Tommy Shih
Docent vid Lunds universitet

Sylvia Schwaag Serger
Prorektor och professor vid Lunds universitet

Tommy Shih, Sylvia Schwaag Serger

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023