Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KI litar på akademiska friheten i Hongkong

Karolinska institutet, KI, uppmanas att avsätta pengar för avveckling av filialen i Hongkong, men har inga planer på att lämna verksamheten.

18 november, 2020
MarieLouise Samuelsson
Karolinska institutets filial Ming Wai Lau Centre etablerades 2016 och är beläget i Hong Kong Science Park.

På uppmaning av Riksrevisionen avsätter KI årligen pengar för att bekosta en eventuell avveckling av filialen Ming Wai Lau Centre, MWLC. De medel som avsattes 2019 för att täcka en avveckling tidigast år 2022 uppgick till 1 562 500 kronor.
Men någon avveckling är inte aktuell, tvärtom satsar KI på att intensifiera samarbetet mellan MWLC och övriga universitet i Hongkong.

KI oroas åtminstone inte för den egna verksamhetens del av Hongkongs nya nationella säker­hets­lagar som bland annat gör det straffbart (också för utländska medborgare) att rikta kritik mot regimen i Peking och de styrande i Hongkong, eller att deltagande i demonstrationer jämförs med terrorhandlingar.
Ett exempel på den repression som tilltagit under året och som självfallet också drabbar akademisk verksamhet är att styrelsen för University of Hongkong avskedade Benny Tai, professor i juridik, med anledning av hans deltagande i de så kallade Paraplydemonstrationerna 2014.

”Har inte upplevt någon politisk styrning”
KI:s rektor Ole Petter Ottersen som i debattartiklar och på sin rektorsblogg återkommande skriver sådant som att ”vi aldrig får backa från kravet på akademisk frihet” ser inte några hot mot denna frihet vad gäller KI:s verksamhet i Hongkong.
I mejl till Universitetsläraren skriver KI:s rektor bland annat följande: ”Om KI skulle uppleva att vår forskning styrs politiskt kommer vi att dra oss ur. Det här är vårt förhållningssätt inte bara i relation till Kina/Hongkong utan till alla våra internationella relationer: vår forskning måste bedrivas under akademisk frihet. Så långt har vi inte upplevt någon politisk styrning av vår verksamhet i HK.”

KI-ledningen jämställer därmed MWLC med övriga ”internationella relationer” trots att filialen är en del av myndigheten KI samt en unik konstruktion, genom att det är första gången ett svenskt lärosäte öppnar filialverksamhet i annat land.
Ming Wai Lau Centre som invigdes i oktober 2016 omfattar enligt KI:s senaste årsredovisning ”i stort sett fulltaliga forskargrupper”, knappt 40 personer arbetar vid centret och verksamheten har under 2019 resulterat i ”ett flertal vetenskapliga publikationer”, tre doktorandkurser och fyra vetenskapliga symposier har genomförts med stöd av centret.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023