Nytt centrum sammanför medicin med kultur och samhälle

Hallå där, Ylva Söderfeldt, föreståndare för den nya satsningen Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Varför behövs centret?
– Tidigare har det ibland varit en pedagogisk utmaning att svara på den frågan, men under det här pandemiåret har det blivit väldigt tydligt för alla hur stark kopplingen är mellan medicin, kultur och samhälle. Till exempel hur medicinska överväganden och påbud påverkar vår kultur, att det inte bara finns en enda medicinsk hållning i en fråga och att politiska strider kan uppstå kring det.

Vilka andra frågeställningar är relevanta för centret?
– Ett stort forskningsområde handlar om läkare-patient­relationen och hur olika maktstrukturer spelar roll i det mötet. Det kan också handla om vilken roll bildspråk har i den medicinska kommunikationen, hur människor hanterar sin hälsa och patientrollen i sin vardag, eller vetenskapsteoretiska frågor kring den medicinska vetenskapens grunder.

Hur kommer studenterna att gynnas av centret?
– Vi jobbar med utveckling av undervisning och är spindeln i nätet när lärare och kursledare vill ha hjälp med att få in tvärvetenskapliga perspektiv i utbildningen. Uppsala universitet håller på att utveckla ett helt nytt läkarprogram och centret sitter med i arbetsgrupper kopplat till det. Det är viktigt att undervisningen ligger i linje med forskningsfronten, såväl inom molekylärbiologi som inom vetenskapsteori eller medicinhistoria.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Utbildning
Lärosäten: Uppsala universitet
Ylva Söderfeldt