Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt centrum sammanför medicin med kultur och samhälle

Hallå där, Ylva Söderfeldt, föreståndare för den nya satsningen Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

17 november, 2020
Kajsa Skarsgård

Varför behövs centret?
– Tidigare har det ibland varit en pedagogisk utmaning att svara på den frågan, men under det här pandemiåret har det blivit väldigt tydligt för alla hur stark kopplingen är mellan medicin, kultur och samhälle. Till exempel hur medicinska överväganden och påbud påverkar vår kultur, att det inte bara finns en enda medicinsk hållning i en fråga och att politiska strider kan uppstå kring det.

Vilka andra frågeställningar är relevanta för centret?
– Ett stort forskningsområde handlar om läkare-patient­relationen och hur olika maktstrukturer spelar roll i det mötet. Det kan också handla om vilken roll bildspråk har i den medicinska kommunikationen, hur människor hanterar sin hälsa och patientrollen i sin vardag, eller vetenskapsteoretiska frågor kring den medicinska vetenskapens grunder.

Hur kommer studenterna att gynnas av centret?
– Vi jobbar med utveckling av undervisning och är spindeln i nätet när lärare och kursledare vill ha hjälp med att få in tvärvetenskapliga perspektiv i utbildningen. Uppsala universitet håller på att utveckla ett helt nytt läkarprogram och centret sitter med i arbetsgrupper kopplat till det. Det är viktigt att undervisningen ligger i linje med forskningsfronten, såväl inom molekylärbiologi som inom vetenskapsteori eller medicinhistoria.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023