Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Umeå särskilt drabbat av att studenter flyttar

Allt färre studenter stannar kvar i Umeå efter utbildningen, enligt två rapporter från Centrum för regionalvetenskap, Cerum, vid Umeå universitet.

15 november, 2020
Per-Olof Eliasson
Ulrika Bergfors
Det relativt stora universitetet i en stad av Umeås storlek gör det omöjligt att en stor andel examinerade ska stanna kvar. Det menar professor Rikard Eriksson.

Andelen studenter vid universitet och högskolor som flyttar till utbildningsorten ökar i hela landet, samtidigt som en allt lägre andel stannar kvar efter examen. Umeå universitet sticker ut bland de större lärosätena; en större andel studenter kommer utifrån, och en större andel flyttar ut.
– Att det är allt fler studenter som flyttar efter examen är inte så bra för just Umeå, men däremot är det jättebra att Umeå universitet bidrar till kompetens i andra delar av landet. Vi är en motor för kompetensförsörjning av övriga Sverige, säger Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet.

Rikard Eriksson

Relativt få av Umeå universitets studenter flyttar till Stockholm eller de andra två storstadsregionerna Göteborg och Malmö, däremot är det många nyexaminerade som flyttar till övriga landet. Studenter som gått längre utbildningar och kvinnliga studenter flyttar i högre utsträckning. En orsak är att stora utbildningsgrupper, som också brukar ha en stor andel kvinnliga studenter som sjuksköterska och lärare, inte får jobb på utbildningsorten.
– Med en ganska stor utbildningsinstitution i en inte så stor stad är det en omöjlighet att en stor andel examinerade skulle stanna kvar i Umeå. Det är den typen av yrkeskategorier som tenderar att lämna de större städerna för de mindre städerna. Det finns lärarjobb och sjuksköterskejobb i grannkommuner och grannorter som Örnsköldsvik, Sundsvall, Skellefteå, Luleå och Lycksele. Mycket handlar det om hemvändare, människor som kommer från de orterna och som flyttar tillbaka, säger Rikard Eriksson.

Andelen studenter vid Umeå universitet som kommer från andra regioner ökar.
– Vi sticker också ut på ett annat sätt, lokalrekryteringen från regionen har minskat över tid. Det är en rent demografisk faktor, många av våra grannkommuner har en åldrande befolkning så att antalet unga blir färre, i princip för varje årskull. Det gör att den regionala rekryteringsbasen minskar.

Vad skulle krävas för att studenterna skulle stanna kvar i Umeå efter examen?
– En mer differentierad arbetsmarknad, säger Rikard Eriksson.

Per-Olof Eliasson
Ulrika Bergfors
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023