Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Svenska rekryteringsstationer svarar – ovetande till uppgifter i rapporten

Universitetsläraren kontaktade hälften av de tolv svenska rekryteringsstationer som Alex Joske identifierade under arbetet med rapporten Hunting the Phoenix. Två personer svarade och de delar inte bilden som framkommer i rapporten.

12 november, 2020
Jojje Olsson

Nordic Sustainable Development Organisation (北歐可持續發展協會)
Den ideella organisationen Nordic Sustainable Development Organisation, NSDA, verkar som en koordinator mellan de nordiska länderna och Kina för systematiska hållbarhetslösningar inom miljösektorn. Detta enligt Zhou Shouting, en av två listade styrelseledamöter som i kinesiska myndighetsdokument även framhålls som organisationens ordförande. Han doktorerade vid Uppsala universitet och forskar i dag vid Karolinska institutet.

När Universitetsläraren når honom är han i Kina på en affärsturné för att hitta affärsmöjligheter åt nordiska företag i landet. Initiativet sker i samarbete med svenska, danska och norska handelskamrarna.
– NSDA är inte involverade i rekrytering av talanger. NSDA har inget intresse av detta. NSDA har inte organiserat några evenemang för rekrytering av talanger i Sverige eller Kina, och inte [rekryterat] en enda ”talang” i Sverige till Kina, uppger Zhang Shouting via mejl.

Han berättar sedan vidare om NSDA:s samarbete med nordiska organisationer inom miljö och ishockey. Han uttrycker sitt hopp om att journalister kan ägna mer tid till att marknadsföra dessa.

”Globalt nätverk för att locka talanger”
I en artikel från 2018 i statliga nyhetstjänsten China News Service finns Zhang Shouting med på bild tillsammans med den vice partisekreteraren i Changsha, en stad i centrala Kina med åtta miljoner invånare. Han är en av fem personer som håller i varsitt intyg, vilket i bildtexten beskrivs som certifikat för stationer i utlandet att attrahera talanger genom.

”Etableringen av ett globalt nätverk för att locka talanger”, står det i artikeln, ”är det enda sättet för Changsha att snabba på utvecklingen för att bli en internationell stad”. Changsha letar aktivt efter talanger i utlandet, och har under detta evenemang etablerat stadens fem första ”stationer i utlandet för att kommunicera och attrahera talanger”.

NSDA nämns i texten vid namn, som samarbetspartner för den station som Changsha nu har etablerat i Sverige. Kinas primära städer har framgångsrikt lockat till sig talanger från utlandet, och nu vill Changsha göra likadant, enligt artikeln. Vice partisekreteraren uttrycker hopp om att de utländska stationerna ska förvandla Changsha till ”en magnet” för talanger.

”Ceremoni för kunskapsutbyte”
Efter att Zhang Shouting får se denna artikel, säger han att evenemanget i Changsha var en ceremoni för en bas för utbyte av kunskap. Licensen som han håller i på bilden är, enligt honom själv, en licens för kunskapsutbyte gällande nordiska hållbarhetslösningar.

Zhang Shouting vidhåller att varken han eller NSDA har fått några pengar för samarbetet med Changshas lokala myndigheter:
– Vänligen förstå att både konsultverksamhet och rekryteringar, inte endast rekryteringar, inkluderas i budgetspecifikationen för denna bas/station. Vi utför endast konsultverksamhet, kommenterar han.

IDEON SCIENCE PARK
Ideon Science Park är Sveriges första så kallade forskningsby, som i dag inhyser närmare 1 000 företag. Fokus ligger på it, miljöteknik och livsvetenskap. Parken ligger i anslutning till Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Alex Joske

I rapportförfattaren Alex Joskes sammanställning benämns Ideon Science Park och dess vd Mia Rolf som svenska samarbetspartner med kinesiska BNU-BUCM Hengqin Innovation Institute of Science and Technology för en rekryteringsstation i Lund. När Universitetsläraren kontaktar Mia Rolf, säger hon sig inte känna till att det finns någon rekryteringsstation i Lund.
Hon säger att Ideon Science Park aldrig skulle närma sig forskare i syfte att rekrytera dem till andra länder, eftersom det skulle utarma det svenska forskarkollegiet. Om det finns någon rekryteringsstation i Lund skulle hon gärna vilja ha information om den.

Ses skaka hand
På BNU-BUCM:s hemsida finns en artikel från 2018 med rubriken ”Forskningsinstitutets första utländska arbetsstation” (stationen i Sverige). Där ses Mia Rolf skaka hand med representanter från det kinesiska forskningsinstitutet. Framför dem ligger ett nyligen undertecknat samarbetsavtal.
I texten förklaras hur BNU-BUCM Hengqin Science and Technology Research Institute just har tecknat ett samarbete med Ideon för att etablera institutets första ”utländska arbetsstation för talanger”. Stationen ska bidra till att bygga upp en internationell propagandaplattform, för sammankoppling mellan institutet och europeiska högteknologiska företag.

Man hoppas att stationen därmed ska främja Kinas nationella strategi med fokus på Hengqins policy vad gäller industriell utveckling och stöd till talanger. Detta genom att locka talanger i utlandet att bosätta sig i Hengqin. Institutet säger sig även planera att upprätta liknande stationer i Amerika, Australien och södra Asien i framtiden.

”Dragit sig tillbaka”
Efter att Mia Rolf fått se artikeln, erinrar hon sig att BNU-BUCM har haft ett så kallat ”soft landing-kontor” i Ideon Science Park, som det betalat 12 000 kronor om året i hyra för. De har dock inte nyttjat kontoret, och enligt Mia Rolf ”dragit sig tillbaka” i år.
Likaledes öppnade Ideon Science Park ett liknande kontor i Hengqin, efter en delegationsresa dit med en handfull mindre företag som betalades av kinesiska staten. Dock har inget av företagen som åkte dit med Ideon därefter nyttjat kontoret.
Mia Rolf hänvisar till en svensk medborgare med kinesiskt ursprung som först kopplade ihop Ideon med BNU-BUCM. Vederbörande har ett bolag i parken och fungerar som dess kontakt vad gäller samarbetet med Hengqin.

Enligt Alex Joske, författare av rapporten Hunting the Phoenix, är det sannolikt att Mia Rolf har kontaktats för själva etableringen av stationen i Ideon Science Park, men att arbetet med stationen sköts av någon annan.

Läs mer: Så rekryterar Kina forskare med ljusskygga metoder

Jojje Olsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023