Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hon följer hur människor hanterar coronapandemin

Malin Anniko leder den svenska delen av en internationell enkätundersökning i 30 länder där man studerar hur människors psykiska och fysiska hälsa påverkas av coronakrisen.

16 oktober, 2020
Per-Olof Eliasson
Linda Harradine
Coronastudien är ett sidoprojekt för Malin Anniko. Hennes postdokprojekt handlar om hur man kan få unga att äta mer hälsosamt och hållbart. Ansvarig för projektet är docent Maria Ojala.

Projektet, som har 11 000 till 12 000 deltagare, startade i mars år i takt med att åtgärderna mot pandemin sattes in i de olika länderna.
– Studien har ett fokus på hur man hanterar krisen på olika sätt, den fokuserar på olika delar av coping, säger Malin Anniko.

Coping handlar om hur människor möter kritiska och stressande situationer.
– Det är ett pågående projekt, den första datainsamlingen var i våras, en andra insamling ska ske nu under hösten och sedan ytterligare en datainsamling när pandemin är över och folk har gått tillbaka till det normala.

Redan den första datainsamlingen gav ett tydligt resultat.
– Inget är publicerat ännu, men vi har tittat övergripande på hur det ser ut i de olika länderna och med olika typer av coping. Vi har sett att menings­fokuserad coping, att hitta en mening i det som är svårt, är tydligt kopplat till bättre välmående och buffrar både mot upplevd psykisk och fysisk ohälsa. Intressant är också att detta verkar gälla oavsett land och demografi och oavsett olika strategier mot coronasmittan och åtgärder av nedstängning.

Viktig kunskap
Vissa människor växer när de går igenom en kris, medan andra drabbas av ohälsa som posttraumatisk stress.
– Om det finns personliga strategier som fungerar bättre vid den här typen av kriser är det viktig kunskap för att kunna stötta människor i hanterandet av den här pandemin och andra kommande kriser.

Malin Anniko vill gärna vara kvar i forskarvärlden.
– Jag tycker att känsloreglering, hur vi hanterar händelser i livet, är viktigt. Så småningom vill jag ta fram olika hälsofrämjande och preventiva åtgärder som man kan sätta in i skolor och i samhället.

Per-Olof Eliasson
Linda Harradine

Malin Anniko är legitimerad psykolog och postdoktor i psykologi vid Örebro universitet. Hennes avhandling handlade om ungdomar och stress­relaterad ohälsa. Hon gör sin postdok inom Örebro universitets satsning på mat och hälsa.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023