Få forskar om forsknings­kommunikation

Hallå där Gustav Bohlin, utredare på Vetenskap & Allmänhet, som skrivit rapporten Forskning om forskningskommunikation i Sverige.

Vad är det för rapport?
– Det är en översiktlig kartläggning av den forskning som finns inom området forskningskommunikation som bedrivs i Sverige.

Varför denna rapport?
– Det finns en växande förväntan på forskningskommunikation, både från forskare och från kommunikatörer, organisationer och finansiärer. Därför finns det ett behov av kunskap om området. Forskningsområdet är ganska nytt och växande.

Vad har ni kommit fram till?
– Vi har tittat på de tre viktigaste tidskrifterna inom området. I absoluta tal är det 28 individer från Sverige som publicerat sig under en tioårsperiod i de tidskrifterna. Med all säkerhet finns det fler som forskar inom området men som inte syns i de här tidskrifterna. Området är till sin natur tvärvetenskapligt och det finns inte någon etablerad centrumbildning eller uttalad forskningsmiljö i Sverige.

Vad kännetecknar den här forskningen?
– Det kan handla om att studera specifika metoder för evidensbaserad forskningskommunikation, hur media rapporterar om forskning, attityder och förtroende i olika samhällsgrupper samt relationen mellan forskning och beslutsfattande.

Vad kan man säga om det här i förlängningen?
– Ett seminarium utifrån rapporten 28 september kan förhoppningsvis bli en start för en dialog kring utvecklingen av den här forskningen i Sverige.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Samverkan
Gustav Bohlin