Journalistutbildning läggs ner i brist på forskningsanknytning

Hallå där, Bo Jonsson, tf prefekt på institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet, med anledning av att LTU nu lägger ner sin journalistutbildning.

Varför lägger ni ner kandidatprogrammet i journalistik, medier och kommunikation?
– Det beror delvis på bristande söktryck, men främst är det för att vi inte har haft den forskningsöverbyggnad som högskoleförordningen kräver av akademiska utbildningar. Vi har gjort många satsningar men inte lyckats.

Hur känns det att lägga ner?
– Det är inte så jättekul. Utbildningen i sig har inte varit dålig, utan det är just den akademiska inramningen vi inte har lyckats med. Det är ett beklagligt men riktigt beslut.

Vad betyder nedläggningen för demokratin i Norrbotten?
– Personligen tycker jag det är viktigt att det utbildas kritiskt granskande journalister, så ur ett samhällsperspektiv är det inte bra.

I våras nominerades studenter på utbildningen till utmärkelsen Guldspaden. Borde inte det ha ökat söktrycket?
– Jo, men det kom nog för sent för att det skulle hinna få någon effekt. Nu får vi lägga ner och börja om.

Finns det planer på en ny journalistutbildning?
– Ja, vi har lagt fram ett förslag till fakultetsnämnden, men där ser man fortfarande brist på forskningsanknytning. Jag hoppas att den akademiska miljön stärks när sociologi och samhällsvetenskap knyts till vår institution genom en omorganisation som träder i kraft 1 januari 2021.


Kategorier: Artiklar, Utbildning
Lärosäten: Luleå universitet
Bo Jonsson Foto: Lars Andersson