Hon bidrar med sin expertis i coronakommissionen

Coronakommissionens arbete är som ett forsknings­program, även om det inte är forskarna själva som har formulerat frågorna. Det menar Shirin Ahlbäck Öberg som är en av sju ledamöter.
– Det ska finnas en viss passion i forskning, men det är inte bra när forskarbråk blir alltför känslomässiga, säger Shirin Ahlbäck Öberg apropå att pandemin alstrat infekterade strider mellan olika forskare.

Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet, känner sig hedrad av platsen i den kommission som har regeringens uppdrag att ”utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19”.

Förfrågan om att ingå i kommissionen kom som en överraskning, mitt i semesterstiltjen. Däremot är hon inte förvånad över att hennes sakkunskap som förvaltningsforskare är efterfrågad, då den svenska förvaltningsmodellen är ett av huvudspåren när hanteringen av pandemin ska utvärderas.
– Vi har olika kompetenser inom kommissionen och ska ta fram rapporter och hårda data bland annat kring sådant som varit föremål för anekdotiska diskussioner.

Coronakommissionen ska inte betyg­sätta den svenska strategin, däremot belysa och analysera hur samhälls­organisationen fungerat under pandemin, relaterat till de olika besluts­nivåerna stat, regioner och kommuner.
– Den svenska staten är väldigt decentraliserad och en stor samhällskris sätter den modellen på prov, säger Shirin Ahlbäck Öberg.

Andra förutsättningar
Eftersom pandemin inte är över har coronakommissionen andra förutsättningar jämfört med de kommissioner som tillsattes efter exempelvis Estonias förlisning och tsunamikatastrofen.
– Vetenskapliga diskussioner sker ju annars i efterhand, nu arbetar vi samtidigt som krisen pågår.

Bland kommissionens ledamöter finns flera aktiva forskare, för Shirin Ahlbäck Öbergs del innebär det att hon kommer att undervisa och forska ”som vanligt” vid sidan av uppdraget för kommissionen.
– Som akademiker är man van att ha flera uppdrag parallellt, vid Uppsala universitet finns utrymme för flexibilitet, akademin är en bra arbetsplats på det viset, säger Shirin Ahlbäck Öberg.


Kategorier: Artiklar, Porträtt, Samverkan
Lärosäten: Uppsala universitet