Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Universitetslärare brast i rapportering av bisysslor

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har i sin lärosätestillsyn även börjat granska bisysslor. Stickprov från tre lärosäten visar på brister i lärarnas rapportering.

21 september, 2020
Kajsa Skarsgård
Statsanställda får inte ha förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor. I en första kontroll har UKÄ gjort stickprov av lärares rapportering av bisysslor vid tre lärosäten.

Universitetslärare har enligt högskoleförordningen ett särskilt krav på sig att hålla arbetsgivaren informerad om bisysslor. Enligt lärosätenas interna regler kan universitetslärare även aktivt behöva meddela att de inte har bisysslor. Så är det till exempel vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Högskolan i Gävle vars regeltillämpning UKÄ har granskat.
UKÄ:s stickprov på 20 lärare per granskat lärosäte visade att fem lärare vid Stockholms universitet och två vid Uppsala universitet inte hade lämnat några uppgifter om bisysslor. UKÄ vill därför att lärosätena ser över sina rutiner för detta.

En av de tre lärarna som i stickprovet från Högskolan i Gävle hade meddelat att hen har en bisyssla, hade bara beskrivit denna som ”övrigt”. UKÄ ifrågasätter därför om lärosätet haft tillräckligt med underlag för att bedöma om bisysslan är tillåten eller inte. Samma sak i ett fall vid Uppsala universitet respektive Stockholms universitet, där bisysslorna endast beskrivits som ”föreläsningar” och ”diverse”.

”Glöms lätt bort”
Statsanställda får inte ha förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor. Arbetsgivaren är skyldig att informera sina anställda om vad som anses vara en otillåten bisyssla.
I sin tillsyn fann UKÄ att Högskolan i Gävle var knapphändig i sin information om detta, medan de två andra granskade lärosätenas information bedömdes vara fullgod.
Stockholms universitet lyfter till exempel fram att det i regel inte är tillåtet med en bisyssla som föranleder affärstransaktioner mellan den anställdes egna företag och lärosätet, och att en lärare genom ett eget företag inte får bedriva undervisning i konkurrens med universitetets uppdragsutbildningar.

Ingrid Lander

Ingrid Lander, Saco-S-ordförande vid Stockholms universitet, tror att det skulle vara bättre om påminnelsen att anmäla bisysslor kom centralt ifrån i stället för ifrån prefekten.
– Om den kommer i ett institutionsmejl med högt och lågt innehåll glöms det lätt bort. Om det i stället kommer en central påminnelse vid samma tid varje år, med information och en länk, så tror jag att fler skulle rapportera bisysslor.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023