Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KI:s tidigare prorektor fälls för grov oaktsamhet

Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright fälls för oredlighet i forskning, enligt ett beslut i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, som offentliggjordes 4 september.

17 september, 2020
MarieLouise Samuelsson
Karin Dahlman Wright
Karin Dahlman-Wright misstänks för bildmanipulation i flera artiklar. Nämnden för oredlighet i forskning har friat henne från misstanke i tre artiklar men anser att hon "förfarit grovt oaktsamt" i fyra artiklar.

Dock är det därmed inte givet att sista ordet är sagt, eftersom Karin Dahlman-Wright har möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol, vilket ska ske inom tre veckor.
Universitetsläraren har haft kontakt med Dahlman-Wright som uppger att hon ”i god tid innan överklagandetiden går ut” kommer att kommunicera sitt beslut om eventuellt överklagande.
I övrigt vill hon inte kommentera NPOF:s beslut i ärendet som är ett resultat av anmälningar som gjordes 2018.

Då Dahlman-Wright ingick i KI-ledningen överläts granskningen till Göteborgs universitet som menade att oredlighet förelåg, men Dahlman-Wright själv tonade ner det hela i en intervju med Universitetsläraren i september 2019.
– Alla forskare kan göra misstag och måste också få göra det, huvudsaken är att misstagen rättas till och att de inte haft någon påverkan på slutsatser, sa hon då.

Fallet hamnade därefter åter på KI:s rektors bord, men genom inrättandet av NPOF kunde man lämna ärendet vidare till den nya instansen.

Grov oaktsamhet i fyra artiklar
Anmälningarna som NPOF nu tagit ställning till gällde ursprungligen tio artiklar och misstanke om bildmanipulation, för tre av artiklarna hade preskriptionstiden gått ut och NPOF har därför prövat sju av artiklarna.
Slutsatsen av granskningen innebär att Karin Dahlman-Wright frias för misstanke om oredlighet i tre av artiklarna, men anses ha ”förfarit grovt oaktsamt” i fyra artiklar.

Förfalskning i lagens mening
NPOF menar att de anmälda bildpubliceringarna ”är att betrakta som manipulationer”, då bilder använts som inte visar de resultat man beskriver och menar att det står klart att de anmälda delarna utgör ”förfalskning i lagens mening”.
Karin Dahlman-Wrights ansvar relateras till att hon varit sisteförfattare i merparten av artiklarna, samt lett de forskargrupper som planerat, genomfört och rapporterat forskningen. NPOF understryker hennes ställning i grupperna och långa erfarenhet av forskning och publicering, vilket innebär att man inte kan se det som ”ursäktlig okunskap eller ett tillfälligt förbiseende” att Karin Dahlman Wright vid upprepade tillfällen granskat och godkänt felaktiga bilder.

I Dahlman-Wrights yttrande till nämnden bestrider hon att ha gjort sig skyldig till oredlighet i forskning och hänvisar bland annat till att de forskningsresultat som förmedlats inte är falska.
Enligt NPOF är det dock inget som påverkar bedömningen, man skriver bland annat ”att bildmanipulering inte alls eller endast i liten utsträckning har påverkat forskningsresultatet saknar enligt nämndens mening i princip betydelse för bedömningen av allvarligheten”.

Roll som rektorsråd avgörs senare
Först när beslutet vinner laga kraft kommer KI:s ledning att ta ställning till om NPOF:s granskning kommer att påverka Karin Dahlman-Wrights ställning inom KI, där hon i december 2019, trots pågående oredlighetsutredning, utsågs till rektorsråd med ansvar för infrastruktur, innovation och samverkan med det omgivande samhället.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023