Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Linnéuniversitetet i riskzon vid eventuell explosion

Den kraftiga explosionen i Beirut, där cirka 2 750 ton ammoniumnitrat detonerade och orsakade stor förödelse har ökat intresset för svensk förvaring och hantering av ämnet. I Kalmar hamn – bara några hundra meter från det nybyggda Linnéuniversitetet – har Swedish Agro tillstånd att förvara 2 500 ton ammoniumnitrat.

3 september, 2020
Pierre Eklund
Joachim Grusell
Det nya Linnéuniversitetet omsluter Kalmar Gästhamn. I bakgrunden, drygt 300 meter från universitetet, skymtas Swedish Agros gröna logotyp och anläggning där företaget har tillstånd att förvara 2 500 ton ammoniumnitrat.

Genom färdigställandet av Hus Culmen och Hus Stella under hösten kommer det nya Linnéuniversitetet i Kalmar att vara helt färdigbyggt till våren 2021. Inför byggstarten 2016 ifrågasattes universitetets placering i Kalmar hamn av flera aktörer, bland annat av styrelsen vid Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet.

Gunilla Gunnarsson

– När Kalmar kommun, staten och fastighetsägarna ville bygga universitetet i hamnen ifrågasatte vi detta då vi var oroliga för att kostnaderna riskerade att bli högre än beräknat och att de ekonomiska underlagen för byggnationen var för knapphändiga, berättar Gunilla Gunnarsson, vice ordförande för Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet.
– Dessutom såg vi redan då att det skulle bli problem med för få parkeringsplatser.

Oro fanns redan 2013
Etableringen av det nya Linnéuniversitetet är en milstolpe för Kalmar kommun, men nu när universitetsområdet nästan är helt färdigt har placeringen i hamnen återigen hamnat i fokus. Efter explosionen i Beirut i början av augusti, där cirka 2 750 ton ammoniumnitrat hettades upp och detonerade har lokaltidningen Barometern i ett flertal artiklar uppmärksammat att Swedish Agro har tillstånd att förvara en likartad mängd ammoniumnitrat drygt 300 meter från universitetet.
– Nu har samhället i stort, media och allmänhet, börjat diskutera detta, men för oss är det egentligen ingen nyhet. Området, där universitetet är byggt, har flera verksamheter som hanterar farliga ämnen, och redan 2013 fanns en oro bland våra medlemmar om säkerheten kring dessa ämnen.
– Eftersom jag är kemilärare i grunden reagerade jag redan då över placeringen av universitetet så nära ett hamnområde.

Frågan lyftes fram i diskussionen om placeringen, och i samtal med byggherrarna P&E Fastighetspartner och Skanska fick Gunilla Gunnarsson information om att väggar och glaspartier var förstärkta för att kunna stå emot en explosion.
– När vi sedan gick på förhandsvisning i byggnaden Radix och personalutrymmena på våning fem, med utsikt över Kalmar slott, konstaterade vi att det vore perfekt med en balkong för att kunna njuta av utsikten under lunchen, men fick till svar att det inte gick på grund av risken för skador vid en explosion.
– Då hajade vi såklart till igen, men fick återigen förklarat att allt var säkert enligt projektets risk – och konsekvensanalys.

Kritik mot riskanalysen
Som ett led i planprocessen anlitade byggherrarna en konsultfirma som genomförde en riskanalys. Länsstyrelsen Kalmar län efterfrågade då synpunkter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har specialkompetens på vissa farliga ämnen. Myndigheten var kritisk mot riskanalysen eftersom både en helhetsbild och resonemang om ett värsta scenario saknades i analysen.

Patrik Perbeck

– Länsstyrelsen efterfrågade våra synpunkter och sedan är det upp till dem att avgöra vad de vill göra med våra synpunkter. MSB:s roll är inte att avgöra vad man får eller inte får göra och till skillnad från kommunen och länsstyrelsen är vi ingen part i ärendet, förklarar Patrik Perbeck, chef vid enheten för inriktning av skydd mot olyckor vid MSB.

Kan inte antända
Hur stor är då risken för en explosion? Ammoniumnitrat, som främst används som kvävekälla i mineralgödsel och som ingrediens i sprängämnen, är inget sprängämne i sig, men kan under vissa omständigheter explodera.
– Det finns alltid en risk med att förvara stora mängder kemiska produkter. Ammoniumnitrat är inte brännbart, vilket innebär att det inte kan antända, men om det upphettas kraftigt av en omfattande brand sönderfaller ämnet och det kan i värsta fall ske en explosion, säger Patrik Perbeck.
– Både utformning och hantering av kemiska produkter är reglerad om halterna är höga, och vid planering av byggnation måste kommunen väga in farliga verksamheter som exempelvis förvaring av ammoniumnitrat.

”Obehagligt”
I Kalmar finns det långtgående planer på att bygga flera hotell vid Linnéuniversitetet, men i ett yttrande anser nu Kalmar brandkår att det vore olämpligt med tanke på att det i området förvaras brandfarliga vätskor och ammoniumnitrat. Vid explosionen i Beirut fick den finländska ambassaden, cirka två kilometer från explosionens centrum, betydande skador.
– En liknande explosion i Kalmar skulle drabba hela stadskärnan. Det är klart att många medlemmar tycker det är obehagligt med en arbetsplats så nära förvaring av farliga ämnen. Hur det påverkar universitetets attraktionskraft och rekrytering är svårt att säga, menar Gunilla Gunnarsson.
– Förhoppningsvis går det att minska andelen ammoniumnitrat i hamnen. Kommunledningen och länsstyrelsen har nu inlett en dialog med Swedish Agro om en sådan lösning.

Pierre Eklund
Joachim Grusell

Ammoniumnitrat
Ammoniumnitrat är ett salt som framställs ur ammoniak och salpetersyra, och används främst för konstgödning.

 

Förvaring av ammoniumnitrat i Sverige
Hanteringen av ammoniumnitrat i Sverige styrs av miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning Reach som Kemikalieinspektionen har huvudansvaret för. Ämnet både exporteras från och importeras till Sverige, främst via hamnar, vilket innebär att fler sjönära lärosäten än Kalmar kan ligga inom en riskzon.

 

Förutom i Kalmar förvaras och hanteras ammoniumnitrat i bland annat i Norrköping.
Källor: Kalmar Hamn och Norrköpings hamn

 

Olyckor och bomber
Nästan exakt fem år innan explosionen i Beirut dog 173 människor vid explosioner i den kinesiska hamnstaden Tianjin, och 2013 dog 15 personer i Texas i USA när en gödselfabrik exploderade.

Ammoniumnitrat har använts vid tillverkning av bomber, bland annat av Anders Behring Breivik vid terrordådet i Norge 2011 och Timothy McVeigh i Oklahoma 1995 där 168 människor dödades.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023