Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Både campus- och distansundervisning när höstterminen startar

De flesta lärosäten kommer att ha hybridundervisning under hösten, både distans och på campus. Det gör de för att både tillgodose Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ge studenterna bästa möjliga utbildning. Universitetsläraren har gjort nedslag hos några lärosäten om hur de planerar höstterminen.

3 september, 2020
Per-Olof Eliasson
Avspärrade stolar för distansering
På Högskolan i Borås har man spärrat av vissa platser i föreläsningssalarna för att studenterna inte ska sitta för tätt när en del undervisning åter förläggs på campus.

Redan i slutet av vårterminen beslutade KTH:s rektor att öppna campus till hösten men att man ska följa FHM:s riktlinjer i den fysiska miljön.
– Med det i bakhuvudet gjordes det en analys av vårt fysiska campus, där vi exempelvis tittade på våra undervisningssalar, så vi kunde ganska snabbt bilda oss en uppfattning om vilken undervisning vi kunde ha på campus. Därefter kom grundutbildningsutskottet fram till att första årskursen på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå genomförs i en hybridform där 50 procent av undervisning och examination sker på campus, och 50 procent på distans, säger Stefan Stenbom, operativ ledare för den digitala utbildningsmiljön vid KTH.

Stefan Stenbom

Resterande kurser hänvisas till att antingen gå helt på distans, eller vid behov distans med campusträffar.
– I botten handlar det om att när vi har begränsad tillgång till vårt fysiska campus så får vi göra en värdering av vad vi ska ha vårt fysiska campus till, säger Stefan Stenbom.

Svårt lära sig svetsa via Zoom
De laborativa kurserna har uppenbart större behov av att vara på campus än de mer teoretiska kurserna. Att lära sig svetsa vid en svets är mycket lättare än att lära sig svetsa via Zoom, medan den som ska lära sig lösa andra- och tredjederivator inte har samma behov av tillgång till ett fysiskt campus.
– Inriktningen är att vi vill få våra lärare att fundera över när de behöver det fysiska campuset, alltså när de behöver träffa studenterna face-to-face och när de inte behöver det. Det innebär till exempel att storföreläsningar görs digitalt, eftersom riskerna med att samla studenter i sal är stora och det inte blir lika stor förändring av det pedagogiska upplägget i jämförelse med till exempel laborationer.

Dekaler på golvet på KTH påminner om att hålla avstånd.
Foto: Nicholas Smart

På KTH handlar det också mycket om att ta tillvara på det momentum som byggdes upp under våren.
– En långsiktig ambition är att inom en fem- till tioårsperiod ska digital utbildning vara så självklar att man inte ens tänker på det, med kanske hälften på campus och hälften på distans. Under våren fick vi en spark i baken åt det hållet, säger Stefan Stenbom.

Har satt band på varannan stol
Vid Högskolan i Borås, liksom på KTH och andra lärosäten, har man förberett själva campusområdet för att kunna hålla social distans.
–Vi har vidtagit åtgärder som ska minimera risken för smittspridning, som att sätta upp plexiglas i våra receptioner, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Mats Tinnsten

Det finns också skyltning med FHM:s rekommendationer om att hålla avstånd och tvätta händerna.
– Vi har glesat ut möbleringen i lokalerna och i föreläsningslokaler har vi satt band på varannan stol för att man inte ska sitta där. Och så försöker vi utnyttja en större del av dagen, börja lite tidigare för vissa grupper och sluta lite senare och försöka förskjuta lunchraster så alla inte tar rast samtidigt, säger Mats Tinnsten.

Ska hålla kvaliteten
Själva undervisningen kommer att ske både på campus och på distans.
– De moment som vi med bibehållen kvalitet kan köra med distansverktyg ska vi fortsätta att göra det. Men så har vi moment där vi inte kan hålla samma kvalitet på distans och då gör vi campusmoment av det. Men vi fortsätter att köra en hel del på distans och alla studenter får ställa in sig på att de inte kommer att vara på campus hela tiden och alltså att vissa moment kommer att vara på distans även fortsatt.

Starten på terminen innebär en smittorisk för lärare och annan personal.
– Vi har sagt att grundregeln är att man ska vara på jobbet när man arbetar.
Men tillhör man en riskgrupp eller är orolig tar man en diskussion med sin chef och försöker hitta lösningar. Vi har ju lärare som är i riskgruppen och de jobbar hemifrån. Och exempelvis i textillabbet, där det är svårt att genomföra en labb på distans, har personalen visir och munskydd och vi försöker skydda dem den vägen, säger Mats Tinnsten.

Små studentgrupper får vara på campus
Högskolan i Skövde går tillbaka till campus men det blir en anpassad återgång och undervisningen kommer att se olika ut för olika grupperingar.
– Vi är ett mindre lärosäte så vi har många utbildningar som inte har så många studenter så de klasserna blir inte så stora. Där har vi förutsättning att hålla distansering så där kommer det i högre grad att bli campusbaserade föreläsningar och labbar och annan undervisning, säger Lars Niklasson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Lars Niklasson

Men högskolan har också utbildningar inom till exempel vård och ekonomi där studentgrupperna är större.
– Där kan vi fortsatt behöva göra vissa moment på distans, både beroende på lokaltillgång och på personaltillgången. Vi har inte personal nog att splitta de studentgrupperna i mindre grupper och genomföra samma föreläsning många gånger. Så de föreläsningarna kommer vi fortsatt att ge på distans.

Dialog med smittskyddet
Lars Niklasson resonerar om närmsta framtiden.
– Hösten får visa hur länge den här formen av anpassad campusundervisning ska fortgå. Vi har löpande dialog med smittskyddsläkaren i Skaraborg om hur vi arbetar och de anpassningar vi gör. Det har visat sig vara en väldigt värdefull dialog eftersom smittskyddsläkaren har överblick över hur smittspridningen ser ut i just vår region.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023