Så mycket tjänar rektorerna vid Sveriges lärosäten

De statliga rektorernas löner har höjts med i snitt 2,41 procent sedan förra revisionen. Rektorerna vid de enskilda lärosätena Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm har som jämförelse fått lönen höjd med 2 procent, men dessa rektorer ligger alltjämt i lönetoppen.
Lars Strannegård
Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, toppar rektorernas löneliga. Foto: Juliana Wiklund

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, toppar rektorernas löneliga med 226 644 kronor i månadslön. Av de statliga rektorerna ligger Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet högst, med 142 800 kronor i månaden.

Den senaste statliga revisionen gäller från 1 oktober 2019 (se alla löner här).
Kvinnorna som ingick i revisionen och ännu är rektorer fick ett påslag på i snitt 2,48 procent, och männen på 2,37 procent. Medellönen för de statliga rektorerna är nu 109 484 kronor i månaden. Snittlönen för de 19 manliga rektorerna är 108 574 kronor, och för de tolv kvinnliga 110 925 kronor.

Konstnärliga lärosäten i botten
Lägst månadslön har Sara Arrhenius, rektor vid Kungliga konsthögskolan. Hennes lön har höjts med blyga 1,07 procent till 94 300 kronor. Det innebär att hon sedan den föregående revisionen halkar längre ifrån nästkommande rektor på listan, Helena Wessman vid Kungliga Musikhögskolan vars månadslön nu är 96 600 kronor.

Lägst löneökning i den senaste revisionen fick Gymnastik- och idrottshögskolans rektor Per Nilsson: 0,97 procent. När han fick sitt förordnande i juli 2018 gick han däremot in på en lön 5 500 kronor högre än sin företrädare, och fick ytterligare en tusenlapp i revisionen tre månader senare.

Lönerna sätts, enligt vad regeringskansliet tidigare har uppgett, utifrån individuell lönesättning liksom verksamhetens storlek, komplexitet och utsatthet. SULF har uttryckt att lönesättningen verkar spegla lärosätenas storlek snarare än rektorns egen prestation, och är kritisk till det.

Olika villkor vid omförordnande
När Handelshögskolans rektor fick ett omförordnande förra året fick han ett lönepåslag på 10 procent. Paula Crabtree, rektor vid Stockholms konstnärliga högskola fick ett omförordnande i våras, men inom staten innebär det inte ny lön utan den frågan hanteras inom ramen för ordinarie revision.

Detta är något som Konstfacks rektor Maria Lantz tidigare har kritiserat i Universitetsläraren, med argumentet att det missgynnar de som har gjort ett bra jobb och är lojala i stället för att söka sig vidare.
Paula Crabtrees lönepåslag på 2,28 procent ligger under snittet, men det återstår att se om omförordnandet får större utslag i kommande revision som gäller från oktober 2020.


Kategorier: Artiklar, Villkor
Lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan, Karolinska institutet, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Stockholms konstnärliga högskola