Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare utvisas från Sverige – hade ”fel” uppehållstillstånd

När Gözde Türköz disputerat sökte hon permanent uppehållstillstånd i Sverige. Men Migrationsverket och senare Migrationsdomstolen avslog ansökan och beslöt i stället att utvisa henne. Felet hon gjort? Hon doktorerade delvis med uppehållstillstånd som gästforskare.

11 juni, 2020
Per-Olof Eliasson
Gözde Turköz
Gözde Turköz

Gözde Türköz blev 2012 antagen till forskarstudier vid Karolinska institutet, KI. Då skulle hon enligt KI:s dåvarande rutiner först genomgå en provperiod på ett halvår med anställning som forskningsassistent. Samtidigt fick hon ett fyraårigt uppehållstillstånd som gästforskare.
Ett drygt halvår senare, i maj 2013, började hon sina doktorandstudier. Fortfarande hade hon uppehållstillstånd som gästforskare.

Var det inte någon som upplyste dig om att det inte var okej?
– Det var ingen som berättade det för mig. Först långt senare när jag ansökte om permanent uppehållstillstånd och sände med institutionens intyg om doktorandstudier upplyste Migrationsverket mig om att jag borde ha haft en annan typ av uppehållstillstånd, säger Gözde Türköz.

2016, när hon varit fyra år i Sverige och uppehållstillståndet som gästforskare gick ut, ansökte hon om permanent uppehållstillstånd.
– Jag fick avslag, i stället gav de mig uppehållstillstånd som doktorand för 1,5 år till februari 2018.

När det uppehållstillståndet löpte ut fick hon förlängt uppehållstillstånd som doktorand.
– I november 2018, en månad innan jag disputerade, ansökte jag återigen om permanent uppehållstillstånd.

”Nu är jag deporterad”
Hon fick avslag i april 2019. Samtidigt beslutade Migrationsverket att Gözde Türköz skulle utvisas till Turkiet.
– Då överklagade jag till Migrationsdomstolen med hjälp av Robert Andersson på SULF. Men jag förlorade i Migrationsdomstolen så vi överklagade till Migrationsöverdomstolen.

Migrationsöverdomstolen avslog överklagan i mitten på april 2020 varvid utvisningsbeslutet fick laga kraft.
– Så nu är jag deporterad, säger hon kort.

Men på grund av coronakrisen är hon kvar i Sverige.
– Det går inga flights, så min deportering är uppskjuten till den första flighten. Det är osäkert när jag kan flyga till Turkiet.

Pandemin försvårar läget
Coronapandemin har förvärrat Gözde Türközs situation.
– I mitten på maj fick jag ett erbjudande om jobb här i Sverige. Men när jag ringde till min handläggare på Migrationsverket sa hon att jag inte kunde ta det för jag kan inte ansöka om arbetstillstånd när jag är i Sverige. Jag måste resa till Turkiet för att göra ansökan där. Så jag förlorar jobbet vilket är sorgligt eftersom jag väntat länge på den möjligheten.

Eftersom vi är mitt i en pandemi menar Gözde Türköz att Migrationsverket borde kunna ändra inställning.
– Jag försökte argumentera för att jag gärna skulle resa till Turkiet och ansöka om uppehållstillstånd, men nu kan jag inte resa. Jag frågade om jag inte kan göra ansökan i Sverige i stället eftersom det är så extrema omständigheter? Men det fick jag inte så jag förlorade chansen till jobb.

Gözde Türköz lägger till:
– Det är inte okej. Från dag ett i Sverige har jag betalat skatt och jag betalar fortfarande skatt så det här känns inte rättvist.
Hennes planer är nu att åka tillbaka till Turkiet när det startar flygningar.
– Det är så sorgligt, jag har varit i Sverige i åtta år och jag har starka rötter här. Jag har fått erbjudande om arbete och jag kan inte ta jobbet. Jag har genomfört utbildningen, men det känns som om den tas ifrån mig.

KI har ändrat rutinerna
Efter ett antal artiklar i Universitetsläraren som ledde till att UKÄ tog upp frågan har Karolinska institutet ändrat i sina rutiner för antagning av doktorander.

Så här skriver nu Ulla Tunkara, handläggare på KI, i ett mejl till Universitetsläraren:
”KI har från och med den 1 juli 2018 en ny antagningsordning för utbildning på forskarnivå.
Det är inte tillåtet att före antagning till forskarutbildning ha en period som uppfattas som prövotid. Doktorander ska ha uppehållstillstånd för studier.”

”Lagstiftningen inkonsekvent”
Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef, som hjälpt Gözde Türköz att överklaga, påpekar att lagen för uppehållstillstånd för forskare och doktorander inte är konsekvent.

Robert Andersson, SULF
Robert Andersson

– Vi försökte argumentera i överklagan att enligt förarbetena är syftet med lagstiftningen att vi ska behålla de här personerna i landet och att man därför inte ska hänga upp sig på detaljer. Reglerna för uppehållstillstånd för forskare har ändrats, men inte för doktorander. En forskare kan efter fem år anses som varaktigt bosatt i Sverige och får tillgodoräkna sig all tid med legal vistelse i Sverige. Medan en doktorand som haft fel sorts uppehållstillstånd inte har rätt att stanna efter examen, utan åker ut.

Tillämpning av lagen är inte heller konsekvent.
–Vi har ett annat utlåtande från samma Migrationsdomstol som har dömt till doktorandens fördel; det har varit okej att bedriva en del av forskarstudierna fastän man har ett annat uppehållstillstånd, som gästforskare. Då tänkte vi att Migrationsöverdomstolen kanske ville slå fast vad som gäller. Vi fick ingen motivering till avslaget, bara att de inte tog upp fallet. Så tolkningen hänger lite i luften.

”Regelverket är fyrkantigt”
Robert Andersson menar att grunden till Gözde Türközs och andra nydisputerades problem är att lagstiftningen är stel.
– Regelverket är fyrkantigt och leder till vad som brukar kallas kompentensutvisningar. Det står ordagrant att du ska ha haft ett uppehållstillstånd av en speciell karaktär. Man kan alltså inte direkt säga att Migrationsdomstolen gjort fel. Men det borde finnas möjlighet till viss flexibilitet, till exempel att den som tagit doktorsexamen har rätt att stanna oavsett vilken typ av uppehållstillstånd personen haft på vägen, säger Robert Andersson.

Regeringen har tillsatt en utredning om arbetskraftsinvandring, som bland annat ska behandla frågan om så kallade kompetensutvisningar.
– Via Saco har vi möjlighet att få in synpunkter till utredningen. Så förhoppningsvis kan vi få till en förändring av lagstiftningen, säger Robert Andersson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023