Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Olika besked när campusundervisning återupptas

Regeringens besked att högskolor och universitet kan återgå till undervisning på campus redan 15 juni har väckt frågor. Hur ska till exempel föreläsningar med över 50 personer hanteras? Universitetsläraren har frågat minister Matilda Ernkrans.

4 juni, 2020
Per-Olof Eliasson
Matilda Ernkrans
Matilda Ernkrans (S) medverkade på regeringens pressträff den 29 maj, då beskedet gavs om att lärosätena inom kort kan börja återuppta campusundervisning. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lärosätena var inte informerade i förväg utan besked om möjligheterna att öppna campus för undervisning kom som en överraskning på regeringens pressträff i fredags.
Universitetsläraren frågar minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S):

Varför så plötsligt besked?
– Vår expertmyndighet Folkhälsomyndigheten har tagit beslutet att det är möjligt att redan nu ge beskedet och ge planeringsförutsättningarna inför hösten när det gäller universitet och högskolor. Beslutet bygger på att universitet och högskolor följer Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Det är därför vi uttrycker det så att när det gäller utbildning för vuxna kan det bli mer undervisning på campus men allt kommer inte att återgå till något vanligt normalt som var innan coronapandemin. För vi är fortfarande mitt i en pandemi och måste se till att vi begränsar smittspridningen, säger Matilda Ernkrans.

Hur ska man tolka regeringens besked, ska exempelvis labbar genomföras på campus, men föreläsningar gå online?
– Den bild jag får är att lärosätenas ledningar ser framför sig mer av blandformer. Det här öppnar upp för mer undervisning på campus, inte minst när det gäller laboratorer och annat som kräver praktiska moment. Lärosätena är väldigt redo att som ansvarsfulla myndigheter ta på sig att göra bedömningarna hur undervisning anpassas på respektive lärosäte, säger Matilda Ernkrans.

”50 personer gäller allmänna sammankomster”
En fråga som varit föremål för diskussion är formuleringen från regeringen att begränsningen att högst 50 personer får samlas gäller ”allmänna sammankomster.”
Matilda Ernkrans konstaterar:
– Det är förbjudet med allmänna sammankomster och offentliga arrangemang på mer än 50 personer. Om det är föreläsningar som anses öppna för allmänheten gäller regeln om allmänna sammankomster.

En vanlig tolkning är att detta inte gäller föreläsningar  enbart öppna för lärosätets studenter. Den tolkningen gör exempelvis Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.
– Det där med 50 personer gäller allmänna sammankomster, en föreläsning som inte är öppen är ju ingen allmän sammankomst så det är helt klart att vi kan ha grupper över 50 så länge det inte är öppna föreläsningar. Men om vi kommer att använda oss av den möjligheten utreder vi nu, det gäller att studenter och lärare ska känna sig säkra, säger han.

Begränsar antalet på vanliga föreläsningar
Andra lärosäten verkar tolka det som att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gäller även internt.
”Likväl ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer fortsatt följas”, skriver Högskolan Dalarna i ett pressmeddelande.

Uppsala universitet håller, enligt tidningen Ergo, på att diskutera hur utbildningarna ska kunna genomföras så att det inte uppstår onödiga risker, bland annat genom att inte samla fler än 50 personer.
– Vi kommer inte att kunna ha verksamhet som vanligt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller fortfarande och vi måste använda mycket av det vi lärt oss under våren kring digital utbildning för att klara av smittskyddsläget, säger rektor Eva Åkesson till Ergo.

Jan Theliander

Campusundervisning målet för Högskolan Väst
Lärosätenas reaktioner att campusundervisningen kan återupptas kom snabbt och var genomgående positiva.
Ett stickprov bland lärosätena pekar på att regeringens besked förra veckan inte ruckar så mycket på deras planer utan mera stärker den inriktning som de redan haft.
– Man skulle nästan tro att vi var förvarnade om regeringens besked eftersom vi tog ett beslut i den riktningen innan riktlinjerna kom. Vår tanke var att terminsstarten är en bra bit bort. Vi har en massa studenter som sökt campusförlagda utbildningar och med den planeringshorisonten är vårt mål att vi ska vara på campus. Sedan får vi naturligtvis ha öron och ögon öppna och höra vad myndigheter och regering säger. Men nu tog de ett beslut som låg i linje med det vi själva hade tagit här och det var ju bra, och vi går stärkta vidare, säger Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.

Eva Pettersson

BTH öppnar campus för fler moment
Inte heller Blekinge tekniska högskola ändrar speciellt mycket på sina planer.
– Vi tog ett beslut precis innan regeringens besked att vi fortsätter med distansundervisning under läsperiod 1, men med inslag av campusverksamhet. Vi har hittills inte haft någon verksamhet på campus då vi tillhör de lärosäten som haft campus stängt för studenter, detta ändras nu och campus kommer att vara öppet från augusti. I beslutet skriver vi att innan 15 juni ska vi ge besked om vilka moment som ska vara på campus. Vi ska analysera institutionernas önskemål och troligen kommer det att bli fler moment på campus än vi hade tänkt från början. Men vi har ju ingen möjlighet att köra våra föreläsningar på campus och samtidigt hålla Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Eva Pettersson, prorektor vid Blekinge tekniska högskola.

Cilla Häggkvist

Uppsala fortsätter delvis på distans
Uppsala universitet har i skrivande stund ännu inte beslutat hur undervisningen ska bedrivas till hösten. Resonemangen vid universitetet rör sig kring ganska mycket campusundervisning med mer eller mindre digitala inslag. Men det finns utbildningar som redan nu tagit beslut att ha distans även i höst.
– Dels är det utbildningar med många internationella studenter, där man ser att de kan få svårt att komma hit av olika anledningar. Sedan kan det också vara institutioner där man bedömt att lärarna behöver kunna planera redan nu för sin undervisning i höst, så de inte behöver sitta med dubbla planeringar, säger Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef vid studentavdelningen på Uppsala universitet.

Birgitta Bergvall-Kåreborn

LTU kombinerar fysiskt och digitalt
Ett svep bland andra lärosäten visar också att planerna på olika mixer av blandundervisning ligger kvar, om än med ökad betoning på närvaro på campus. Exempelvis skriver Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, på sin blogg:
”Vi är många som har väntat på besked från regeringen och det är därför väldigt glädjande att vi nu vet vad som gäller inför hösten, och att beslutet ligger i linje med de antaganden och beslut vi redan tagit. Det betyder att tidigare information om att om att vår studiestart och läsperiod 1 är planerad för en blandform av fysiska och digitala aktiviteter gäller.

Men hon lägger till:
”Vi måste dock fortfarande vara förberedda på att fort kunna ställa om till digitalt arbete och studier hemifrån om läget skulle försämras och nya direktiv skulle komma från Folkhälsomyndigheten. Det är också viktigt att komma ihåg att stor försiktighet ska råda.”

Eva Wiberg

Göteborg fortsätter på distans
Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet har beslutat att universitetet kommer att inleda höstterminen med i stort samma restriktioner som nu. Det vill säga att som huvudregel kommer distansundervisning att fortsätta åtminstone fram till 31 oktober.

Helen Dannetun
Helen Dannetun

Linköping öppnar successivt
Linköpings universitet meddelar på hemsidan att regeringens besked går i linje med planeringen universitetet arbetar med inför höstterminens start.
– Vi har under en längre tid förberett oss för en successiv öppning av våra campus och nu kan vi rulla ut den planen efter beskedet i dag, säger rektor Helen Dannetun i en artikel på hemsidan.

Kerstin Tham
Kerstin Tham

Malmö gör ny övervägning
Huvudinriktningen vid Malmö universitet är fortfarande att verksamheten bedrivs digitalt men man öppnar upp för mer blandad verksamhet.
– Även om huvuddelen av undervisningen och övrig verksamhet kommer att fortsätta att ske digitalt till hösten så är vi glada över möjligheten att stegvis kunna öppna upp vårt universitet igen, säger rektor Kerstin Tham i ett pressmeddelande.

Mats Ericson
Mats Ericson, ordförande för SULF.

”Sug efter sociala kontakter”
Även SULF ställer sig positivt.
– Jag tycker det är glädjande. Framför allt tror jag att både lärare och annan personal och studenter känner att det finns en glädje och längtan efter att få träffas fysiskt igen. Det finns ett sug efter sociala kontakter, säger Mats Ericson, SULF:s ordförande och professor vid KTH.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023