Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fackförbund främjar kritiserad försäkring

Fackförbund står bakom en del av den stora ökningen av privata sjukvårdsförsäkringar som visat sig leda till att friskare personer gått före i vårdkön.

2 juni, 2020
Kajsa Skarsgård

Efter Dagens nyheters av­slöjande om hur vårdbolag prioriterat patienter med privata försäkringar, har också en utredning från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kommit fram till att ”personer med sjukvårdsförsäkringar ges vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov”.

Rapporten visar att antalet privatförsäkrade ökade sexfaldigt mellan 2000 och 2018 till 660 000 personer, och att det blivit allt vanligare att fackförbund erbjuder sjukvårdsförsäkringar som medlemsförmån, bland annat de flesta förbund inom Saco.
Rapportförfattaren Åsa Ljung­vall på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar att det i dagsläget finns ett motsatsförhållande mellan lagen om att vård ska ges utifrån medicinska behov och de privata försäkringarnas garanti om snabbare vård.

För lite data
På grund av bristande initiativ till uppföljning finns för lite data för att kunna säga om de privata försäkringarna å andra sidan tillför resurser till vården, men är det så bidrar de till mer vårdutrymme.
– Principen om vård efter behov åsidosätts då fortfarande, men om alla samtidigt får det bättre kanske inte det ses som ett lika stort problem, säger Åsa Ljungvall.

En förutsättning för att de privata försäkringstagarna inte ska minska kapaciteten i den offentligt finansierade vården är, enligt rapporten, att det finns en överkapacitet i vården, vilket ibland kan finnas inom vissa områden.
Eftersom planerad vård nu ställs in på grund av pandemin kommer däremot köerna till den vården bara att öka fram­över.

Git Claesson Pipping

Förutsätter att lagar följs
SULF började erbjuda sjukvårdsförsäkringen kring 2008.
– Vi förutsätter att alla leverantörer av medlemsförmåner följer gällande lagar. Om det visar sig att så inte är fallet omprövar vi naturligtvis vårt samarbete, säger förbundsdirektör Git Claesson Pipping och tillägger att SULF erbjuder en frivillig medlemsförsäkring, men har inte ett sjukvårdspolitiskt ställningstagande.

Sacos politiska ståndpunkt är att privata sjukvårdsförsäkringar för snabbare vård inte är ett problem i sig, och denna syn har inte förändrats med granskningarna eller pandemin. Saco stödjer däremot utredningens rekommendationer om att förbättra transparensen och uppföljningen av den privatfinansierade vården.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023