Doktorander som inte publicerat sig kan ha svårare att få jobb

Hallå där Eloïse Germain-Alamartine, som just disputerat på en avhandling vid Linköpings universitet som bland annat handlar om disputerades anställningsbarhet.

Hur är anställningsbarheten utanför akademin?
– Vi vet redan att många disputerade har svårt att hitta en anställning, eller jobbar med något som de är överutbildade för. I min forskning fann jag att doktorander som inte publicerat sig under forskarutbildningen har större risk att få sådana problem.

Är en doktorsexamen inte användbar för vissa?
– I en av mina undersökningar använde en tredjedel inte sin doktorsexamen när de sökte jobb utanför akademin. Jag har flera hypoteser. Antingen hade de länge sökt jobb som matchade deras utbildning, eller ville de till varje pris stanna i regionen, så de gav upp att använda sin examen.

Vad är problemet?
– Personligen får du inte någon fördel av en utbildning som du satsat lång tid och mycket ansträngning på. En forskarutbildning är också en investering av samhället. Vad är meningen att utbilda forskare som inte använder sina kunskaper?

Vad kan man göra åt det?
– Doktorander kan lära sig att agera mer som entreprenörer och förbättra sin anställningsbarhet på olika sätt. Exempelvis genom att bättre utnyttja sina nätverk. De kan också starta ett eget företag.

Dina egna planer för framtiden?
– Jag har nu en postdok i ett år på Linköpings universitet och vill hitta ett annat jobb inom akademin. Plan B är ett jobb inom näringslivet.


Kategorier: Artiklar, Doktorand, Karriär
Eloïse Germain-Alamartine