Han är ny professor i serieteckning

Hallå där Gunnar Krantz, serietecknare och forskare som utnämnts till Malmö universitets första professor i serieteckning.

Varför finns professuren i Malmö?
– Det är ingen tillfällighet, Malmö är seriestaden i Sverige.
Hur blir man professor i serieteckning?
– Dels har jag en lång konstnärlig praktik bakom mig, jag började med serier i slutet av 1970-talet. Jag har också undervisat i serieteckning sedan slutet av 1990-talet. Och så bedriver jag konstnärlig forskning, och skriver en hel del om serier.

Vad gör en professor i serieteckning?
– Det handlar dels om att utveckla den egna praktiken, jag jobbar mycket med dokumentära serier som jag också skriver om och presenterar på konferenser. Och sedan förstås också utveckla området som sådant på universitetet. Där driver jag på så att teorin möter praktiken. Jag är också inne och undervisar på kurser i serieteckning. Själv håller jag i onlinekursen Digital Comics.

Finns det en serievetenskap?
– Det är ett relativt nytt forskningsområde som är tvärvetenskapligt, forskarna kommer från väldigt många olika discipliner. Det här är ett väldigt expansivt fält, det händer mycket och det finns ett stort intresse och väldigt många olika konferenser.

Forskar du om något särskilt område?
– Jag har studerat seriernas ursprung och de tidiga seriernas koppling till litografitekniken. Jag intresserar mig väldigt mycket för hur teknikens utveckling skapar förutsättningar för berättandet.


Kategorier: Artiklar, Forskning
Lärosäten: Malmö högskola
Gunnar Krantz