Tre kandidater till rektorstjänsten vid Uppsala universitet

I dag, den 28 maj, sker hörande av tre kandidater till posten som rektor vid Uppsala universitet. Två är nuvarande Uppsalaprofessorer och en var tidigare professor vid universitetet.
Uppsala universitet
Den 17 juni ska konsistoriet lämna förslag till regeringen om ny rektor vid Uppsala universitet.

De tre rektorskandidater som tagits fram av en rekryteringsgrupp är följande:

Anders Hagfeldt,  director of Laboratory of Photomolecular Science, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), tidigare professor i kemisk fysik vid Uppsala universitet.

Mats Larhed, professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet och ordförande för SciLifeLabs styrgrupp vid universitetet samt ställföreträdande vicerektor för vetenskapsrådet för medicin och farmaci.

Eva Tiensuu Janson, professor i medicin vid Uppsala universitet, som varit prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet och som sedan 2014 är dekanus vid universitetets medicinska fakultet.

Hörande på distans
Hörandeförsamlingen deltar digitalt i utfrågningen, medan sekretariat och kandidater finns på plats på universitetet. Det är sannolikt första gången hörande av rektorskandidater genomförs på distans, och orsaken är naturligtvis den pågående covid-19-pandemin.

Efter hörande av rektorskandidaterna följer universitetskollegiets ”valmöte” den 8 juni, och den 9 juni kommer rekryteringsgruppen, baserat på universitetskollegiets förslag, att besluta om förslag på ny rektor. Den 17 juni fattar därefter konsistoriet sitt beslut som innebär att man till regeringen lämnar förslag på vem som vid årsskiftet ska efterträda nuvarande rektor Eva Åkesson.


Kategorier: Artiklar, Ledarskap
Lärosäten: Uppsala universitet