Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Replik: Det ska inte gå att avskedas på oklara grunder

Viktigt att diskutera öppet och sakligt

28 maj, 2020
Git Claesson Pipping

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Låt oss inledningsvis slå fast att oredlighet i forskning är helt oacceptabelt. Allmänhetens förtroende för universiteten riskerar att försvagas om den forskning som bedrivs inte är korrekt. SULF kan inte på något sätt försvara oredlighet.  För att använda sig av SULF Lunds ord i deras debattartikel: Forskningsfusk är mycket allvarligt och arbetet för att motverka fusk är en viktig samhällelig och akademisk angelägenhet.

Därför måste universiteten behandla frågan om forskningsfusk på ett rättssäkert och vetenskapligt sätt. Det stärker vetenskapen och gör universiteten trovärdiga.

I vetenskap såväl som i juridiska sammanhang (be)visar man något genom att det är starkt nog att möta invändningar. Det är så en disputation fungerar (på engelska public defense!), och det är grunden för peer review. Det gör att en god vetenskaplig process också är rättssäker för den som lägger fram sin forskning.

SULF:s beslut att företräda forskaren i en domstolsprövning handlar om Lunds universitets beslut att avskeda henne. Enligt de bevisregler som gäller inom arbetsrätten har Lunds universitet full bevisbörda för påståendet att forskaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter i tjänsten, vilket krävs för ett avsked.

Utan att gå in på alla detaljer i den lokala tvisteförhandlingen så bemötte inte Lunds universitet medlemmens invändningar kring forskningsfusket. De rättade inte uppenbara sakfel. Varför Lunds universitet inte bemötte dessa invändningar vet vi inte. SULF valde därför att driva frågan vidare till Arbetsdomstolen. Inte heller där bemötte universitetet de invändningar som framförts under processen. Som det står i domen: invändningarna ”har inte egentligen bemötts av staten eller berörts av statens förhörspersoner”.

Det hade kunnat vara en framgång för vetenskapen om universitetet skött den interna processen rättssäkert och enligt god vetenskap – där argument bryts mot varandra i stället för att den ena sidans argument viftas bort utan svar. Om rättssäkerhet och god vetenskap fått råda hade Arbetsdomstolen troligen inte blivit inblandad.

Avslutningsvis vill jag understryka det som SULF Lund skriver i sin avslutning. Det här är svåra frågor. Forskningsfusk är allvarligt. Det ska heller inte gå att avskedas på oklara grunder. Därför är det viktigt att detta diskuteras öppet och sakligt. En akademi måste ha högt i tak och alla ämnen och frågor ska kunna tåla granskning från olika perspektiv. Det kännetecknar en fri akademi.

Git Claesson Pipping
Förbundsdirektör, SULF

Git Claesson Pipping

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023