Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så har undervisning på distans påverkat dem

Intensiv. Så beskriver läraren Johanna Rylner Kjellgren den första tiden efter att regeringen rekommenderade alla lärosäten att övergå till distansundervisning.

27 maj, 2020
Jennie Aquilonius
Det Johanna Rylner Kjellgren, universitetsadjunkt vid Högskolan i Jönköping, saknar mest är sitt höj- och sänkbara skrivbord. Hon kan inte stå och jobba hemma, men har funderat på att pröva strykbrädan.

– I början var det lite chockartat, men det har planat ut nu. Det är intressant hur snabbt folk har ställt om, det känns som att den allmänna inställningen är ”Nu bara gör vi det här!”, säger Johanna Rylner Kjellgren.

Hon är universitetsadjunkt vid Högskolan i Jönköping och undervisar lärarstudenter. Dagen efter beskedet om omställningen hade hon en sals­tenta i grammatik inplanerad. Men det digitala tentamens­verktyget kunde inte riktigt testa det hon ville.
– På kort tid fick jag lära mig verktyget och fundera ut hur jag skulle göra tentan fast det egentligen inte gick, och vad jag måste göra avkall på. Några tentor sköt vi bara upp, eftersom vi inte hann.

Onel Eeliya

Fler uppgifter och högre krav
En av dem som skrev den digitala grammatiktentan är Onel Eeliya som går andra terminen på ämneslärarprogrammet.
– Lärarna löste det bra. Det var också skönare att göra tentan hemma. Jag brukar bli nervös och stressad av salstentor, allt är så strikt och det finns en massa vakter, men nu satt jag bara själv i mitt rum.

I början upplevde Onel Eeliya en del oklarheter kring undervisning och examinationer på olika kurser, men menar att det är förståeligt. Själva distansundervisningen fungerar bra, men han tycker att uppgifterna blivit fler och kraven högre. Det är även svårare att koncentrera sig hemma med familjen än i bibliotekets tysta rum.
– Det är också krångligare att ställa enkla frågor. Tidigare kunde jag bara fråga i förbifarten under en föreläsning, men nu måste jag mejla. Självklart kan jag ta upp det under online­föreläsning, men det blir inte samma sak, säger Onel Eeliya.

Studentkontakten annorlunda
Johanna Rylner Kjellgren upplever också att kontakten med studenterna är annorlunda. Även om det funkar bra med inspelade föreläsningar och webbseminarier är det något som går förlorat när människor inte träffas fysiskt.
– Jag kan inte riktigt uppfatta om alla är med och har förstått.

Arbetsbelastningen har ökat när föreläsningar, seminarier och uppgifter måste göras om. Det tar tid att lära sig teknik och digitala verktyg.
– Samtidigt har jag skojat om att det kanske är tvångsdigitalisering som behövs för att vi ska lära oss, vi har ju pratat om hur vi ska bli bättre digitalt.

Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023