Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Pandemin försvårar rekryteringen av doktorander

Rekrytering av doktorander och annan akademisk personal försvåras av pandemin, vilket riskerar att drabba kvaliteten i både forskning och utbildning.

27 maj, 2020
Kajsa Skarsgård
Sven Lidin

Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet rekryterar normalt omkring 1 000 personer om året. 300 är doktorander, och 70 procent av dem är från utlandet. För postdoktorer är andelen internationellt rekryterade normalt ännu högre.
– Vi vill ju konkurrensutsätta våra utlysningar med personer från hela världen och vi ser det som ett stort problem att vi nu inte har möjlighet att göra det. Det är osäkerheten kring restriktioner framöver som är det största problemet, säger dekanen Sven Lidin.

Fakulteten har skjutit på de anställningar som kan vänta i hopp om att läget ska klarna, men också med en ökande insikt om att ett normalläge kan dröja.
– Vi kommer ju att börja rekrytera igen i stor skala som vi brukar göra, men jag tror att det kommer i gång först till hösten. Söktrycket på doktorandutbildningen kommer nog att öka så vår möjlighet att rekrytera bland svenskar kan säkert bli bättre än i vanliga fall, säger Sven Lidin.

Arbetsrättsliga problem
Reserestriktioner kan inte överbryggas med bara digitala möten och distansarbete, för det kan finnas arbetsrättsliga problem med att påbörja anställningar och att betala ut lön utan att personen har varit på plats. Även Migrationsverkets regler kan skapa problem. Detta har universitetet lyft till regeringen och berörda myndigheter.

Tillkommer gör svårigheterna att på distans utföra forskning som kräver labb eller fältarbete.
– När vi anställer i ett lägre tempo leder det också till att vi samlar på oss ett myndighetskapital, vilket är ett uttryck för att vi inte klarar att genomföra de projekt som vi lovat, säger Sven Lidin.

Liknande läge i resten av världen
Men han tror att det från regeringens sida kommer att finnas en förståelse för situationen, och eftersom resten av världen är i ett liknande läge så springer i alla fall inte andra länder ifrån Sverige så länge krisen pågår.
– När den internationella rekryteringen kommer i gång igen kommer många aktörer vara på spelplanen. Det finns flera utmaningar framöver, men vi måste försöka se det positiva som också kommer ut av det här eländet, som insikten om vilka fysiska möten som är oundgängliga och vilka som också fungerar bra digitalt.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023