Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Riktlinjer saknas för att stoppa fusk vid hemtentor

På kort tid har coronakrisen tvingat universitet och högskolor att ersätta salstentor med hemtentor. Den snabba omställningen innebär bland mycket annat nya utmaningar för att förhindra tentafusk.

7 maj, 2020
MarieLouise Samuelsson
Minette Henriksson

– Det här är oprövad mark för de flesta, de lärosäten som redan har stor andel distansundervisning har lättare att hantera risken för fusk, de har samma utmaningar som andra lärosäten men är bättre förberedda, generellt kan man säga att vi nu får nöja oss med tillfälliga lösningar.

Det säger Minette Henriksson, systemadministratör vid enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande vid Göteborgs universitet, som också har uppdrag för Sunet, Swedish University Computer Network.

Låst dator och möjlig övervakning
Det finns tekniska lösningar, som att en lock-down-browser installeras, vilket innebär att datorn vid tentatillfället är ”låst” och inte samtidigt kan användas för att surfa eller nå andra verktyg.
Men det utesluter självfallet inte att den student som vill kan ta genvägar för att söka information och tentasvar genom att ha en annan enhet till hands.
– Lock-down-browsern kan ofta kombineras med att tentan övervakas via webbkamera och att inspelningen sparas, säger Minette Henriksson.

– Men då tillkommer integritetsfrågan och juridiska aspekter, som om det är okej att studenter övervakas i sin hemmiljö.

Riktlinjer saknas
Det finns av lätt insedda skäl inga nationella riktlinjer kring dessa snabbt uppkomna frågor och det är långt ifrån givet att lärosätenas jurister har samma inställning till vad som är genomförbart.
– Det som gäller nu är helt enkelt tillfälliga och så acceptabla lösningar som möjligt, säger Minette Henriksson.

– Omständigheterna nu är speciella och osäkerheten inför hösten är stor om undervisningen kommer att fortsätta att ske på distans. Men framöver måste studenterna få information om vad som gäller och det handlar inte bara om tentorna.

Alla har inte stabil uppkoppling
En väsentlig och ibland förbisedd aspekt är studenters varierande förutsättningar för distansundervisning, när detta är något som framtvingats av coronakrisen och inte studentens eget val.
– Vi utgår lätt ifrån att alla har fungerande uppkopplingar, men så är inte fallet. Många har inte tillgång till stabil fast internetuppkoppling eller laptop, utan använder enbart sin mobiltelefon, säger Minette Henriksson.

– När det kommer till tentorna är det särskilt viktigt att studenten har möjlighet att sitta avskilt i sin hemmiljö och inte blir störd.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023