Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Studenter får ångest av coronaisoleringen

Övergången till distansundervisning fungerar pedagogiskt och tekniskt väl, men många studenter mår dåligt av isoleringen. De efterlyser mildare krav och tydligare kommunikation från lärarna. Det visar en enkät vid Stockholms universitet.

23 april, 2020
Per-Olof Eliasson
Trött student vid dator
Ungefär en tredjedel av studenterna som svarat på undersökningen vid Stockholms universitet mår psykiskt dåligt under den pågående perioden med distansundervisning. Lika många är stressade över den egna hälsan, och lika många har fått inkomstbortfall, då tillfälliga anställningar har avbrutits eller ställts in.

På institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet har man genomfört en snabb studie av hur studenterna upplever den nya situationen med påtvingad distansundervisning på grund av coronakrisen.

Jalal Nouri

– Vi ville få svar på hur studenterna på vår institution upplever omställningen till distansundervisning. Vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar, vilka utmaningar finns, vilka upplevelser finns? Något vi snabbt kan ta hänsyn till och dra lärdom av, direkt i situationen och också efteråt för framtiden, säger docent Jalal Nouri.

Tillsammans med en kollega, doktoranden Nina Bergdahl, och två kandidatstudenter, Msei Tsegai och Kisslo Shek, utformades en enkät med både öppna fritextfrågor och slutna frågor där studenterna fick gradera sina upplevelser.
Vid intervjutillfället hade man fått in 235 svar.
– Det är en blixtstudie som startades för bara några dagar sedan så med tanke på tidsperioden och omständigheterna är det många som svarat. Det var en ganska utförlig enkät. Men studenterna hade en stor vilja att bidra till den, säger Jalal Nouri.

Digitalt erfaren institution
Resultatet visar att övergången till distansundervisning tekniskt och pedagogiskt fungerat bra.
– Men det är viktigt att lyfta att undersökningen är gjord vid institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Just vår institution är tekniskt och pedagogiskt väl förberedd för distansundervisning. Vi är en institution som arbetat mycket med digitala verktyg och lärplattformar i ordinarie verksamhet, så både lärare och studenter har en digital vana och är vana vid verktygen.

Enligt enkäten är cirka 80 procent av studenterna mycket nöjda med de digitala lärplattformarna och verktygen som används på institutionen i omställningen till onlineundervisning.
– Vissa pekar också på att distansundervisningen medför fördelar som flexibilitet och tidseffektivitet när de inte behöver pendla till institutionen, säger Jalal Nouri.

En av tre mår psykiskt dåligt
Men, det finns ett stort men, poängterar han.
– Vi ser att situationen väldigt mycket påverkar studenternas studiemotivation, deras generella mentala hälsa och deras sociala situation. Ungefär en tredjedel av studenterna mår psykiskt väldigt dåligt under den här perioden, lika många är stressade över den egna hälsan, och lika många har fått inkomstbortfall, då tillfälliga anställningar och sommarjobb har avbrutits eller ställts in. En del kämpar med ekonomin.

Nästan hälften av studenterna upplever stor ensamhet och uppger att de har sämre studiemotivation än tidigare.
– Prokrastinering dyker också upp som ett förstärkt fenomen hos många studenter.

Men för några fungerar det tvärtom.
– Vi ser att nästan 50 procent anger en betydligt försämrad studiemotivation, men det finns en delmängd av studenterna som helt plötsligt har det lättare med studierna, de är lite mer motiverade och har bättre fokus tack vare flexibiliteten. Den gruppen finns också, men den stora mängden påverkas negativt.

Cirka 20 procent av studenterna uppger att de uppvisar symtom på covid-19.
– Studenterna har problem både med den fysiska hälsan och den mentala hälsan. De är stressade för framtida arbeten. Många säger att de tagit beslut att vidareutbilda sig i stället för att söka sig till arbetsmarknaden.

Vill ha mildare krav
I enkäten ställde man också explicita frågor till studenterna om tips och rekommendationer för att förbättra deras situation.
– Studenterna efterlyser lite mildare krav och större hänsyn till deras mående och förutsättningar. Vissa upplever att kraven nu snarare är större än tidigare, vilket förstärker ångesten, säger Jalal Nouri.
– DeHan berättar att studenterna också efterfrågarsöker extra tydlighet i kommunikationen, att lärare tydligt kommunicerar tidpunkter då moment ska genomföras, gärna i veckomejl som anger veckans förväntningar om mål och aktiviteter.
– De vill ha tips för att hålla motivationen och studiedisciplinen uppe när de är hemma.
– De vill också ha färre grupparbeten, för det har visat sig svårt att samarbeta i grupper då alla är inte är tillgängliga och alla inte är bekanta med samarbetsverktygen.

Jalal Nouri återkommer till att det är centralt att dra lärdom av den nuvarande situationen.
– Jag tror det är viktigt att fånga upp studenternas erfarenheter tidigt och kommunicera kring det. Framför allt tror jag att inte alla är medvetna om den psykosociala dimensionen, att många studenter har problem med den mentala hälsan.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023