Fackföreningsrörelsen förkastar minimilöner

Den svenska fackföreningsrörelsen motsätter sig kraftigt EU-kommissionens kommande förslag om minimilöner.
Fackföreningsrörelsen i Skandinavien och Island har kraftiga invändningar mot EU-förslaget om att införa minimi­löner. SULF:s ordförande Mats Ericson befarar att det skulle leda till mer lagreglering av avtal.

– Införandet av minimilöner riskerar att slå sönder den svenska modellen för lönebildningen. Det är otroligt negativt för SULF:s medlemmar, säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

Han påpekar att SULF inte har tagit något självständigt beslut i frågan.
– Men Saco har tillsammans med LO och TCO gått fram väldigt tydligt att vi är oroliga för att det som EU-kommissionen nu vill införa riskerar att bli ett direktiv som kommer att gälla över hela EU, säger Mats Ericson.

Rättsliga processer
Om minimilöner blir EU-direktiv kan lönenivåerna komma att bestämmas genom rättsliga processer i stället för fackliga förhandlingar.
– Ett varnande exempel är det så kallade utstationeringsdirektivet och Lex Laval. Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, har sagt att det tog tio år att rätta till det direktivet efter den så kallade Vaxholmskonflikten.

Den striden gällde svenska fackföreningars rätt att kräva kollektivavtal på utländska företag verksamma i Sverige.
Fackföreningsrörelsen i Europa är kluven i fråga om minimilön. I länder där facket är svagt och saknar inflytande framstår minilöner som en god idé.

Men fackliga organisationer med större inflytande befarar i stället att de ska tvingas till ändlösa processer i EU:s domstolar.
Majoriteten i Europafacket förespråkar att EU:s medlemsstater ska tvingas införa kollektivavtal. Det här har Saco, LO och TCO starkt motsatt sig.

”Riskerar slå sönder svenska modellen”
Tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark, Norge och Island har de meddelat EU-kommissionen att de i det här fallet inte står bakom Europafacket.
– Det allvarliga med förslaget om minimilöner är att det riskerar att slå sönder den svenska och nordiska modellen med starka parter som träffar kollektivavtal. Det skulle innebära att vi plötsligt skulle få in mycket mer av lagreglering.

Mats Ericson menar också att förslaget om minimilön ska ses i samband med diskussionen om att på politiskt initiativ förändra LAS.
– En utveckling där det blir mycket mindre partslösningar och mycket mer lagstiftning tror vi är väldigt negativt för samhället, och på det sättet tror vi att det är negativt för SULF:s medlemmar, säger han.


Kategorier: Artiklar, SULF, Villkor