”Prova vilken video som passar bäst i din undervisning”

Hallå där, Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare vid Högskolan Dalarna, som nyligen disputerade med en avhandling om att använda video i digitala distanskurser.
Lärarna behöver fortbildning och tid att sätta sig in i digital undervisning, säger Lena Dafgård, pedagogisk utvecklare vid Högskolan Dalarna.

Vad är dina slutsatser?
– Att lärare som hade mer erfarenhet av distansutbildning och/eller hade fått fortbildning i undervisning på distans använde video i fler kurser och flera kategorier av video i samma kurs. Mitt största bidrag till forskningsfältet är att jag har tagit fram ett kategoriseringssystem för videor: interaktiv video i realtid och inspelad video, och undergrupper för dem.

Coronakrisen gör att fler lärare undervisar på distans. Vad kan de lära av din forskning?
– Att det är viktigt att sätta sig in i de olika typer av videor som finns och prova vad som passar bäst i ens undervisning. Läraren behöver också informera studenterna om hur de ska använda videon så att de inte bara tittar på den passivt.

Hur kan lärosätena främja bra videoundervisning?
– Lärarna behöver fortbildning och tid att sätta sig in i detta. Man behöver forma en undervisningsmiljö så att lärarna känner sig bekväma. Till exempel så att läraren inte behöver sitta still på en stol utan kan röra sig naturligt med hjälp av en mygga som mikrofon och en kamera som kan söka efter den som pratar.

Några fler tips?
– Det är hemskt viktigt att lärarna får stöd. På Högskolan Dalarna har vi en bra supportorganisation, även utanför kontorstid de flesta dagar i veckan. Det betyder jättemycket för att lärarna ska våga ta språnget.


Kategorier: Artiklar, Undervisning
Lärosäten: Högskolan Dalarna