Erik Bergkvist är SULF:s röst i Europaparlamentet

Erik Bergkvist är EU-parlamentariker för Social­demokraterna. Under forskarutbildningen i Umeå på 1990-talet gick han med i SULF och där har han blivit kvar.
Politiker eller forskare? EU-parlamentarikern Erik Bergkvist disputerade 2001, men har sedan mest arbetat som politiker och verkar trivas med det. Han säger att han inte har några aktiva planer på att återvända till forskarvärlden.

Han är därmed SULF:s enda röst i Europaparlamentet. Man kan fråga sig vad han som politiker har för nytta av att vara med i facket.
– För mig känns det rätt att vara medlem. Jag tycker det är viktigt med starka fackföreningar och fun­gerande a-kassa även om jag som EU-parlamentariker inte har någon större nytta av det.

Omvänt kan man fråga vad SULF har för nytta av att ha en röst ute i Europa. Erik Bergkvist svarar att han ännu inte har uträttat så mycket. Han sitter med i budget- och regionala utskotten och har just kommit in som ersättare i ITRE – utskottet som har hand om lagstiftning kring forskning och industri- och energifrågor.
– Forskning och regionala utvecklingsfrågor har alltid varit viktiga för mig. En sak jag vill påverka är EU:s skogsstrategi. Skogen blir lätt en miljöfråga, men jag ser det också som en viktig näringsgren. Det är viktigt att alla dessa aspekter kommer fram. Så har det inte riktigt varit i EU, säger han.

Politiken tog över
Erik Bergkvist läste nationalekonomi vid Umeå universitet på 1990-talet. Det fångade hans intresse så mycket att han gick vidare med en forskarutbildning. Avhandlingen som kom 2001 handlade om samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler inom transportsektorn.

Parallellt med studierna hade han också ett politiskt intresse. Ganska snart började politiken ta över mer och mer och 2006 blev han heltidspolitiker på landstinget, där han framför allt jobbade med regional utveckling.

Så du är hellre politiker än forskare?
– Jag tyckte det var jätteintressant att forska, men efter tio år på universitetet fick jag frågan om att gå in i politiken. Då tänkte jag att det kunde vara roligt att pröva något nytt och få använda kunskaperna till att arbeta för en samhällsförändring.


Kategorier: Artiklar, Politik, Porträtt, SULF
Lärosäten: Umeå universitet