Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Skyddet mot hat och hot i akademin ska ses över

Efter ett möte med lärosätena lovar minister Matilda Ernkrans (S) att se över vilket lag­utrymme det finns för att stärka skyddet mot hat och hot i akademin.

15 april, 2020
Kajsa Skarsgård
Problemet med hat och hot behöver kartläggas tydligare, säger SUHF:s generalsekreterare Marita Hilliges, och nämner att en studie är på gång.

I mars bjöd Matilda Ernkrans in lärosätena för ett ge en lägesbild över hat- och hotsituationen. Marita Hilliges, generalsekreterare vid Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, deltog också på mötet.

Marita Hilliges

– Alla var överens om att vi behöver göra mer för att kart­lägga hur stort problemet är, för det vi vet i dag är väldigt anekdotiskt. Nationellt finns ett välkänt hot, och framför allt hat, mot bland annat genus­forskare, men hur allmän företeelsen är och vad effekterna är behöver vi under­söka för att ha en mer grundlig diskussion om vad som behöver göras, säger Marita Hilliges och nämner en kommande studie av Nationella sekretariatet för genus­forskning i sam­arbete med SUHF och SULF.

”Lättare stänga av för fusk än för dödshot”
Göteborgs universitets säkerhetschef Jörgen Svensson är nöjd över att mötet också tog upp ett mindre uppmärksammat problem: hot och hat från studenter.

Jörgen Svensson

– I dag är det i princip lättare att få en student avstängd på grund av fusk än på grund av att den hotat någon till livet. Och blir studenten avstängd från Göteborgs universitet kan den börja på Chalmers i stället. Högskoleförordningens kapitel 10 om disciplinära åtgärder är lite föråldrat och ministern verkade vara intresserad av att ta med sig den frågan, säger han.

Men vilka konkreta förändringar i regelverken som kan bli aktuella kan inte Matilda Ernkrans svara på när Universitets­läraren frågar, utan meddelar bara att departementet nu tittar vidare på frågorna. Hon kommer också att ta med dem i forskningspropositionen som kommer i höst.

Matilda Ernkrans

– Jag har även lyft frågan med EU-kommissionären med ansvar för forskning och innovation. Jag är övertygad om att det här inte är ett unikt svenskt problem, säger hon.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, var inte inbjudet till mötet, men i frågan om hotfulla studenter är organisationen öppen för att se över regelverkets detaljer.
– I de grova fallen finns en gråzon mellan högskolans och rättsväsendets ansvar. Vi har tidigare också lyft problemet med att påföljder kan se olika ut vid olika lärosäten och att handläggningstiden kan göra det svårt att agera i akuta ärenden, säger SFS:s vice ordförande Simon Edström.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023