Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Disputationer behöver inte skjutas upp

Kan nedstängda lärosäten påverka möjligheten att genomföra disputationer? Nej, svarar UKÄ, som nu har fastslagit att virtuella disputationer uppfyller kraven på offentlighet.

26 mars, 2020
MarieLouise Samuelsson
Christian Sjöstrand, UKÄ
Christian Sjöstrand. Foto: Melker Dahlstrand

Enligt högskoleförordningen ska en doktorsavhandling försvaras muntligt vid en offentlig disputation. Med offentlig avses att den ska vara möjlig för allmänheten att ta del av.
– Vi har fått många frågor kring disputationer, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid Universitetskanslersämbetet, UKÄ, där man alltså klargjort att det inte finns några rättsliga hinder för doktorand, opponent, betygsnämnd och andra som deltar i en disputation att medverka och närvara via länk.

– Det är dock viktigt att lärosätena tillhandahåller lokaler med tillgänglig teknik, där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt eftersom det inte går att förutsätta att alla har de kunskaper eller den teknik som gör att de kan följa disputationen via länk.

Examinationer kan behöva senareläggas
Med anledning av övergången till distansundervisning och nätbaserad examination menar UKÄ vidare att eventuella ändringar av kursplaner ska vara möjliga att göra i efterhand.
Om det på grund av utbildningarnas karaktär är svårt att ändra examinationsformer kan examinationer behöva senareläggas eller helt ställas in.

Enligt UKÄ ska då studenterna erbjudas nytt examinationstillfälle så snart som möjligt.
UKÄ påpekar att det hos vissa lärosäten finns regler som ger studenter rätt till nytt provtillfälle, vid misstag från lärosätets sida. Dessa regler skulle också kunna tillämpas när examinationer ställs in av smittskyddsskäl.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023