Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Professor i finska bidrog till konstutställning

Hallå där Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet, som bidragit till Johanna Gustafsson Fürsts utställning Ympa orden, piska min tunga som visas på lärosätets konsthall Accelerator.

20 mars, 2020
Kajsa Skarsgård

Vad har du bidragit med?
– Det har varit en dialog där jag bidragit med min kunskap om nationella minoritetsspråk. Hon kom också med insiktsfulla frågor om makt och minoritetsspråk.

Hur var det att delta i hennes konstnärliga process?
– Parallellt med våra dialoger arbetade hon med kons­ten men jag såg den först vid invigningen i januari. Till en början hade jag lite svårt att se kopplingen till det vi pratat om, men när jag sedan hörde henne berätta om utställningen och hur hon hade tänkt blev kons­ten väldigt talande på sitt sätt.

Har hon lyckats förmedla något som är svårt för forskare att göra?
– Ja, på ett sätt tycker jag hon får fram en sorts värderingsaspekt som forskare har svårt att presentera men som hon visar i olika typer av skulpturer. Det är ganska effektivt jämfört med att behöva plöja igenom en massa vetenskapliga artiklar.

Har utställningen gett dig något nytt perspektiv på din egen forskning?
– Ja, hon har många träskulpturer där man kan se en rot eller stam som strävar uppåt men som hon har ympat nya grenar och utväxter på. Man kan se det som olika språk, att det fanns ett från början och sedan kommer ett annat, antingen påtvingat eller socialt och naturligt. Hon får fram detta väl och jag har inte visualiserat det i min forskning tidigare.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023