Professor i finska bidrog till konstutställning

Hallå där Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet, som bidragit till Johanna Gustafsson Fürsts utställning Ympa orden, piska min tunga som visas på lärosätets konsthall Accelerator.

Vad har du bidragit med?
– Det har varit en dialog där jag bidragit med min kunskap om nationella minoritetsspråk. Hon kom också med insiktsfulla frågor om makt och minoritetsspråk.

Hur var det att delta i hennes konstnärliga process?
– Parallellt med våra dialoger arbetade hon med kons­ten men jag såg den först vid invigningen i januari. Till en början hade jag lite svårt att se kopplingen till det vi pratat om, men när jag sedan hörde henne berätta om utställningen och hur hon hade tänkt blev kons­ten väldigt talande på sitt sätt.

Har hon lyckats förmedla något som är svårt för forskare att göra?
– Ja, på ett sätt tycker jag hon får fram en sorts värderingsaspekt som forskare har svårt att presentera men som hon visar i olika typer av skulpturer. Det är ganska effektivt jämfört med att behöva plöja igenom en massa vetenskapliga artiklar.

Har utställningen gett dig något nytt perspektiv på din egen forskning?
– Ja, hon har många träskulpturer där man kan se en rot eller stam som strävar uppåt men som hon har ympat nya grenar och utväxter på. Man kan se det som olika språk, att det fanns ett från början och sedan kommer ett annat, antingen påtvingat eller socialt och naturligt. Hon får fram detta väl och jag har inte visualiserat det i min forskning tidigare.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Samverkan
Lärosäten: Stockholms konstnärliga högskola
Jarmo Lainio