Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Include vill ha samlat grepp för breddad rekrytering

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har fått i uppdrag att utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Nätverket Include välkomnar uppdraget.

19 mars, 2020
Per-Olof Eliasson
Utvecklingen mot fler program och färre fristående kurser främjar inte målet om breddad rekrytering, menar nätverket Include.
Carina Carlund

Regeringens uppdrag till UKÄ ska redovisas senast 1 mars 2021.
– Vi tycker att det är jättebra att UKÄ fått det här uppdraget, säger Carina Carlund, ordförande för nätverket Include och studierektor på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Include verkar för en breddad rekrytering till högskolan, medlemmar är 30 lärosäten plus Sveriges förenade studentkårer. Nätverket ska ingå i den rådgivande grupp som UKÄ kommer att ha inför arbetet med utvärderingen.
– Uppdraget till UKÄ är också ett sätt att lyfta fram och prioritera frågan om breddad rekrytering, säger Carina Carlund.

Hon betonar att det görs många bra insatser på lärosätena.
– Men tyvärr vet vi att den breddade rekryteringen inte har lyckats eftersom vi fortfarande har samma snedfördelning, framför allt om man ser på social bakgrund.

Saknar samordnat mål
Carina Carlund menar att det skulle behövas ett samlat grepp.
– Ett problem är att det inte finns något samordnat mål som lärosätena kan mäta sitt arbete utifrån och att det därmed inte finns några bra verktyg för att utvärdera lärosätenas arbete.

Dessutom finns en ekonomisk aspekt.
– Tilldelningsmodellen som vi har nu gynnar inte breddad rekrytering. Den har gjort att vi går mot fler program och färre fristående kurser och vi vet att fristående kurser ofta är ett insteg för personer som står lite längre ifrån att söka sig till högre utbildning. Mycket av arbetet som lärosätena lägger ner på breddad rekrytering kostar ju också och omfattningen på det arbetet beror på hur lärosätet tycker sig kunna prioritera.

Vill se mer forskning
Include skulle gärna se att det forskas mer på området, utifrån en svensk kontext.
– Det skulle kunna hjälpa vårt arbete. Vi behöver också möta de erfarenheter som personer som ligger lite längre ifrån att söka till högskolan har.

Trots allt är Carina Carlund hoppfull.
– Nu känns det som om frågan är på väg upp igen. Bara det att UKÄ får uppdraget att utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering visar att regeringen tar frågan på allvar. Det bådar ju gott.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023