Bevakar högskolan
Bevakar högskolan
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Doktorander behöver få lära sig av seniora kollegor”

Hallå där Anders Broström, lektor i nationalekonomi vid KTH, som har studerat hur forskargruppens miljö påverkar doktorandens framtida framgång mätt som publiceringar och citeringar.

19 mars, 2020
Kajsa Skarsgård

Vad har du funnit?
– En doktorand blir mer framgångsrik i en miljö som är balanserad sett till senior och junior kompetens. Doktoranden behöver få lära sig av och med de seniora och ta del av deras nätverk.

Var något resultat över­raskande?
– Ja, att doktorander som arbetar efter en på förhand uppställd forskningsplan har 25–30 procent färre citeringar fyra år efter disputationen. Sådant kan uppstå i stora externfinansierade projekt, och leda till att doktoranden mest står i ett labb och levererar till projektet. Men doktorander behöver också lära sig att vara självständiga och formulera sitt nästa steg.

Fann du skillnader mellan kvinnor och män?
– Ja. Fyra år efter disputation har manliga forskare 25 procent fler citeringar, en bonus som jag inte kan förklara med mina andra variabler. Andra studier pekar på att det handlar om familjebildning och att det är ett gap som kan vara svårt att ta igen.

Vad ska lärosäten lära av din studie?
– De måste ge varje doktorand förutsättningar att genomföra sitt projekt som en läranderesa och inte bara som leverantör till ett projekt. Ett stort externfinansierat projekt kanske måste matchas med andra resurser så att doktorandarbetet kan vara lite friare. De måste också titta på forskargruppernas sammansättning.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023