Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Press på lärarna när lärosätena ska övergå till distansundervisning

Regeringen har uppmanat lärosätena att övergå till distansundervisning för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. SULF:s förhandlingschef Robert Andersson berättar vilka rättigheter och skyldigheter universitetslärarna har i den här situationen.

17 mars, 2020
Kajsa Skarsgård

– Bestämmer lärosätet att man ska övergå till att undervisa på distans, så ska man göra det. Men det kan ta tid och kräva planering och extra resurser. Blir man ålagd extra arbete ska beslutet dokumenteras och egentligen ska det göras en ändring i ens tjänstgöringsplan, men det får man väl ta vartefter man hinner, säger Robert Andersson.

Eftersom de flesta universitetslärare har årsarbetstid kan den omfördelas över året. Det är viktigt att arbetstagaren dokumenterar sin arbetstid så att mer arbete under våren medför mindre under hösten, eller övertidsersättning om årsarbetstiden har överskridits vid årets slut på grund av beordrat arbete.

Uppmanar till dialog
Tillfälliga avvikelser från reglerna om dygnsvila – elva sammanhängande timmar per dygn – kan göras vid särskilda förhållanden som inte kunnat förutses av arbetsgivaren, men Robert Andersson understryker att arbetsgivaren fortfarande har arbetsmiljöansvaret. Vid för hög arbetsbelastning är arbetsgivaren också skyldig att hjälpa arbetstagaren att prioritera.
– Det är bra om vår lokala fackliga företrädare har en dialog med arbetsgivaren hur man ska hantera situationen som råder. Det kan ju hända att kollegor blir sjuka och man måste ta över arbetsuppgifter också, säger Robert Andersson.

”Jobba inte gratis”
Arbetsgivaren måste också se till att lärarna har det stöd de behöver för att kunna ställa om sin undervisning.
– Man behöver helt enkelt prata med sina chefer och kollegor och hjälpas åt. Men man ska inte behöva jobba gratis, säger Robert Andersson.

Universitetskanslersämbetet har meddelat att kursplaner får ändras i efterhand och att myndigheten inte kommer att kritisera lärosäten som brådskande ändrat examinationsformer av smittskyddsskäl utan att först ha ändrat kursplanerna.

Kajsa Skarsgård

SULF:s webbplats finns svar på en del vanliga frågor med anledning av coronaviruset.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023