Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Vi måste höja kvaliteten inte bara kontrollera den”

Kvalitet är ett missförstått begrepp. Det anser organisationsforskaren som skrivit en handbok om motsättningen mellan att kontrollera och att förbättra kvalitet.

16 mars, 2020
MarieLouise Samuelsson
Henrik Eriksson

Henrik Eriksson, biträdande professor på avdelningen för Service Management and Logistics vid Chalmers, undersöker i sin forskning vad som kännetecknar ”Sveriges bästa verksamheter”, det är också titeln på hans nyligen utgivna bok.

I boken, som i viss mån är utformad som en handbok, utgår författaren från ”ett kund- och kvalitetsperspektiv”.
Erikssons forskning vill förstå hur chefer och medarbetare tänker och agerar i ”Sveriges mest lyckade organisationer” men också reflektera över misstag som görs i de sämsta verksamheterna.

På listan över de bästa verksamheterna återfinns vitt skilda branscher, som exempelvis försäkringsbolag, sjukhus, fordonstillverkning, fastighetsbolag och tandläkarmottagningar.

”I Sverige dominerar kontroll av kvalitet”
Henrik Eriksson, som sedan 20 år är verksam som forskare och universitetslärare, har i sin bok, med undantag för en gymnasieskola, inga exempel från utbildningssektorn eller forskarvärlden. Däremot har han starka åsikter om högskolesektorn i relation till begreppet kvalitet.
– Det finns olika syn på kvalitet, i Sverige dominerar kontroll av kvalitet, inte förbättring av kvalitet, menar Henrik Eriksson, som inte har mycket till övers för högskolans kvalitetssäkringssystem och därmed inte heller för de utvärderingar som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gör.

Enligt Eriksson bidrar kvalitetssäkringssystemet till en byråkratisering av högskolan, med överproduktion av dokument, strategier och policyer.
– Det som gynnas är främst administrationen, inte högskolans ”kunder”, studenter och det omgivande samhället.

Ser du inga fördelar och poänger med kvalitetssäkringssystemet och UKÄ:s granskningar?
– Den kompetens och kunskap som finns inom UKÄ sitter tyvärr fast i den process som utgår från kontroll, i stället för från förbättring.
– Det är positivt om utvärdering leder till reflekterande samtal om kvalitet inom högskolan, men för att verkligen förbättra behövs en decentralisering av förbättringsarbetet, vi forskare och lärare vet mycket väl vad som är kvalitet, säger Henrik Eriksson.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023