Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Coronaviruset sätter svenska lärosäten i beredskap – italienska campus stängda

Akademiska konferenser och Öppet hus för studenter ställs in på grund av coronaviruset, men svenska lärosäten begränsar ännu inte undervisningen. De italienska universiteten står däremot i princip helt stilla sedan hela landet satts i karantän. De enda lektioner som får ges är virtuella.

12 mars, 2020
Kristina Wallin, Kajsa Skarsgård
Coronaviruset har lett till att all undervisning på campus i Italien har ställts in, men något sådant beslut är ännu inte fattat i Sverige.

I går, onsdagen den 11 mars, deklarerade Världshälsoorganisationen pandemi och svenska regeringen beslutade att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 500 personer.
Stockholms universitetet har sedan dess meddelat att alla sådana arrangemang ställs in med omedelbar verkan och att det är upp till respektive arrangör av evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som vanligt.
Vid Göteborgs universitet är det upp till varje ansvarig chef att bestämma om möten och konferenser på färre än 500 personer ska genomföras.
Uppsala universitets ledning rekommenderar ansvariga att ställa in internationella konferenser och besök fram till den 14 april 2020, och att nationella konferenser med över 100 personer ska begränsas om möjligt. Närmaste chef fattar beslut.

Lärosätena som Universitetsläraren har varit i kontakt med har sedan tidigare infört förbud för medarbetare att åka på tjänsteresor till riskområdena, som för närvarande är hela Italien, Kina, Sydkorea, Iran och delstaten Tyrolen i Österrike. De råder även personal och studenter som har besökt några av dessa platser att självmant sätta sig i karantän i minst två veckor. Universiteten hjälper till att hantera det praktiska, med hur studier eller kurser ska hanteras under frånvaron.

Följer ansvariga myndigheters råd
Trots att det funnits fall av corona på universitet i Sverige, har inget av de svenska lärosäten som Universitetsläraren varit i kontakt med ännu några planer på att stänga eller begränsa undervisningen. Alla följer de ansvariga myndigheters råd om hur smitta ska hanteras och hur de ska göra för att undvika att den sprids.
Lärosätena är som egna myndigheter själva ansvariga för sitt säkerhetsarbete och sin krisberedskap. Däri ingår att samarbeta med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsansvariga i regionen.

Lunds universitet har haft en smittad student, men kommenterar inte enskilda fall av sekretesskäl. Lärosätet gör heller inte riskbedömningar grundade på några få fall.
– Vi arbetar utifrån det samlade läget regionalt, nationellt och internationellt, i samarbete med Smittskydd Skåne som är de som följer och ger råd till de smittade, säger Susanne Kristensson som är förvaltningschef vid Lunds universitet.
– Hittills har vi infört vissa reserestriktioner och vi kommer att be alla verksamheter att se över sina risk- och konsekvensanalyser om smittan sprider sig i samhället. Vi för dialog med flera myndigheter innan beslut tas, konstaterar hon.

Susanne Kristensson bekräftar att det ännu inte finns några planer på att stoppa hela verksamheten, och samma besked kommer från säkerhetschefen vid Stockholms universitet, Nellie Grenius:
– Vi har kontakt med Smittskydd Stockholm. Vi bevakar de direktiv ansvariga myndigheter tar i frågan.

Italiens universitet stängda
I Italien är läget ett annat. Skolorna och universiteten var de första institutionerna som stängdes över hela landet. Onsdagen den 4 mars meddelade regeringen att inga elever och studenter fick komma från och med dagen efter.
För universiteten har det inneburit att all undervisning är stoppad. Samma gäller för all praktik, utom på medicinfakulteterna, där viss praktik kan förekomma. Forskningen fortsätter som vanligt, liksom den administrativa verksamheten. Däremot är inga universitet öppna för allmänheten.

Universiteten ordnade snabbt kurser för alla lärare, för att de skulle kunna ha videolektioner. Yrja Haglund, som jobbar som docent vid universitetet i Florens, kunde inte vara med på den första kursen, men tänker ändå försöka sätta igång med detta snart.
– Jag hade precis startat min kurs i svenska, men hann i alla fall träffa studenterna en gång. De första uppgifterna ger jag via mejl, sedan får det bli video, säger hon.

Själv är hon imponerad av hur universiteten har hanterat situationen och hur snabbt de fick igång alternativ verksamhet.
– Jag vet också att jag får all den hjälp jag behöver för att komma igång. Sedan känner jag att ett stopp på ett par veckor inte är någon katastrof, förklarar hon.

”Gatorna i Italien är tomma”
Livet har förändrats med virus och karantän i Italien. Yrja Haglund är inte rädd för att smittas, men tycker ändå att stämningen är otäck.
– Gatorna är tomma, nästan inget är öppet. Det känns som om något värre har hänt, det är riktigt kusligt. Italienarna, som dessutom är ett väldigt socialt folk, är förvirrade och mår dåligt av att inte ha de naturliga träffpunkterna. Jag ser ett upprivet sår i det italienska samhället, konstaterar hon.
– Själv är jag sedan länge väldigt noga med min handhygien. Jag och min man gör saker ändå, som att åka och beskära våra oliver eller gå på restaurang.

Kristina Wallin, Kajsa Skarsgård

Lägesuppdatering från lärosäten efter en koll av Universitetsläraren den 11 mars.

Göteborgs universitet: Analyserar hur coronaviruset kommer att påverka verksamheten och uppdaterar ständigt. Det är upp till varje ansvarig chef att bestämma om möten och konferenser med under 500 personer ska genomföras.

Högskolan i Jönköping: Rektor har beslutat att inrätta en särskild beredningsgrupp för hantering av frågor kopplade till Coronavirusets spridning. Det finns ingen specifik information om möten och samlingar.

Linköpings universitet: Kommer inte att gå ut med egna rekommendationer utan följer Folkhälsomyndighetens. Målet är att säkra undervisningen för alla studenter.

Lunds universitet: Har ställt in sitt Öppet hus för nyfikna studenter 14 mars, men i övrigt finns inga planer att ändra i verksamheten än. Lärosätet följer dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Malmö universitet: Har beslutat att ställa in Öppet hus som skulle ha ägt rum torsdagen den 12 mars. Evenemanget skulle ha varit öppet för alla utan registrering av besökare, vilket skulle försvåra en eventuell smittspårning. I övrigt har universitetet ingen begränsning, utöver Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stockholms universitet: Alla arrangemang med fler än 500 deltagare ställs in med omedelbar verkan. Det är upp till respektive arrangör av evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som vanligt. Öppet hus den 11 mars ställdes in. Enligt säkerhetschefen fortsätter lärosätet att analysera utvecklingen och följer regeringens och ansvariga myndigheters beslut.

Umeå universitet: I och med den förhöjda beredskapen uppmanar universitetsledningen till eftertanke när det gäller resor och större möten eller sammankomster.

Uppsala universitet: Ledningen rekommenderar ansvariga att ställa in internationella konferenser och besök fram till den 14 april 2020. Nationella konferenser med över 100 personer bör begränsas om möjligt. Närmaste chef/avdelningschef fattar beslut.

 

Inställda forskningskonferenser världen över
En bibliotekarie vid University of Northen Iowa har skapat ett öppet tillgängligt googledokument för att samla information om akademiska konferenser som har ställts in eller skjutits upp på grund av coronaviruset.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023